31.01.2007
Main Administrator

Číslo: 2006/06, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územ. plánu města Liberec, ve znění pozdějších před.

Počátek účinnosti: 31.1.2007

6/2006
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec,
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 21.12.2006 usneseními              č. 237/06 a 238/06 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 18a. změnu a 18b. změnu územního plánu města Liberec a vyhlášení jejich závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

Článek 1 odst. 1 zní:

„1. Obecně závazná vyhláška vyhlašuje závaznou část územního plánu města Liberec schváleného Zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002, upraveného 3. a 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004 a dále upraveného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 26.5.2005 a dále upraveného 2. a 15. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.6.2005 a 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.9.2005 a dále upraveného 7b. a 13. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.11.2005 a dále upraveného 14a. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 15.12.2005 a dále upraveného 23. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.3.2006 a dále upraveného 16. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 27.4.2006 a dále upraveného 11. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 25.5.2006 a dále upraveného 19. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.6.2006,  a dále upraveného 26. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.11.2006, a dále upraveného 18a. a  18b. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 21.12.2006. Ostatní části schváleného územního plánu města Liberec jsou směrné a o jejich úpravě rozhoduje obec (zde Statutární město Liberec) podle ustanovení § 31, odst. 3 stavebního zákona.“

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. ledna 2007.

 

 

Ing. Jiří Kittner   v.r.
Primátor města Liberce                    

Ing. Ivo Palouš    v.r.
Náměstek primátora města Liberce

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.