23.11.2009
Main Administrator

Číslo: 2009/04, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Počátek účinnosti: 23.11.2009

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 2. 9. 2009 vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání,  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

 

  1. Na veřejném prostranství 1)  je chovatel  psa nebo ten komu byl pes svěřen povinen vést psa pod kontrolou na vodítku.
  2. Pohyb psů na veřejném prostranství bez vodítka je povolen pouze na  vymezených prostorech pro volné pobíhání psů, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky.
  3. Na veřejném prostranství musí být pes označen evidenční známkou vydávanou dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec o  místním poplatku ze psů.

 

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje:

vyhláška č.11/2005, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na  veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

  1.   Čl. 3

   Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 23.11.2009

 

 

 

 

Ing. František Hruša v. r.

Ing. Jiří Kittner  v. r.

náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

                      

 

 

 

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 4/2009

 

             vymezené prostory pro  volné pobíhání psů

 

Název lokality

katastrální území

parcela číslo

U Harcovské přehrady

Liberec, Starý Harcov

2583/2,3309/1,220, 3326/1

 

Prostor Fibichova

 

Liberec

2929,2930,2928/1,2928/2,

2917/1,2918,2917/2,2917/32917/4,2919,3231/3,3229/2

3232/1

 

Svahy Třešňová

Ruprechtice

1443/87,1443/51,1443/52,

1443/5,1443/3,1443/49,

1443/125

Příkrý Vrch

Ruprechtice

402,388/1

Baltská

Ruprechtice

313/1

 

Strážní, Hlávkova

 

Ruprechtice

1137/1,1139/1,1378/7,

1140/1,1137/81,1139/3,

1140/2

Park u Kříž. Kostela

Liberec

1848/1

Terasy Lazebnický Vrch

Liberec

366,360/2

Lesopark pod Král. Hájem

Liberec

3500/1,3501,6380

Broumovská

Rochlice u Liberce

1441/1,1440/2

Gagarinova

Rochlice u Liberce

712/3,712/303

Pod sídl. Kunratická

Starý Harcov

1569/1

Doubí

Doubí u Liberce

574/18

Ještědská - nad školou

Dolní Hanychov

85/1

U Domoviny a lesík u teplárny (část)

Liberec

3740,3747,3741,3817/1,

3817/15

Krejčího

Rochlice u Liberce

1578/1,1578/4,1558/2,15761559/3,1574/2,1581

Ječná

Starý Harcov

1682/64,1682/66,1682/67,

1677/1,1682/63,1682/1

Polní u kynologického cvičiště

Staré Pavlovice

806,807/2,808,809/2

U Veseckého rybníka

Vesec

1654, 1656/1

Ostašovská

u útulku

Růžodol 1

1430,1437/2,1437/1, 1436/2

U cyklostezky

Nové Pavlovice

584/3,585,584/1,583/1

Na Perštýně

Liberec

1399,1398

Vratislavice

Vratislavice nad Nisou

1379  1. §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nastavení cookies