01.01.2010
Main Administrator

Číslo: 2009/06, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Počátek účinnosti: 1.1.2010

 

č.  6/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003
o místním poplatku z ubytovací kapacity


Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 17. 12. 2009 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity se mění takto:

1. Čl. 1 zní:

„Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.“

2. V Čl. 8 se zrušuje odst. 2.

Dosavadní odstavce 3., 4. se označují jako 2., 3. .

 

                                         
Čl. 2

Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

 

 

 

Ing. František Hruša  v. r.

Ing. Jiří Kittner  v. r.

náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.