20.10.2011
Jan Král

Číslo: 4/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze psů

Počátek účinnosti 20.10.2011

č. 4/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010 
o místním poplatku

 ze psů

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 9. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze psů se mění takto:

1. Čl. 8 odst. 3 zní:

Vznik a zánik důvodu osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit v souladu s ustanovením Čl. 4 odst. 3. písm. c) a odst. 4. vyhlášky.

 

2. Čl. 9 odst. 1 se doplňuje na konci textu o slova „nebo hromadným předpisným seznamem.“

                                         
Čl. 2

Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října 2011.

 

 

 

 

Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky

primátorka města

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.