20.10.2011
Main Administrator

Číslo: 6/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2010, o stan.veřejně příst. míst, na kterých lze prov. výherní hrací přístroje

Počátek účinnosti: 20.10.2011

č. 6/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
      kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec   č. 1/2010,       o stanovení veřejně přístupných míst, na  kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 29. 9. 2011 vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o  loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

(1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (dále jen „obecně závazná vyhláška č. 1/2010“), se mění takto:

1. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje“.

 

2. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

 

 

(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 zůstávají beze změn.

 

Čl. 2

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října 2011.

 

 


 Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky

primátorka města

 

Příloha : http://docs.liberec.cz/Odb_PR/Příloha k VYHL1106.pdf

Nastavení cookies