15.04.2014
Jan Král

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Č. 3/2009 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Č. 4/2013, účinné od 1. ledna 2017

Počátek účinnosti: 1. 1. 2017

 

Nastavení cookies