21.11.2012
Jan Král

Liberec obnovil partnerství s izraelským městem Naháriya

Návštěvu z partnerského města Naháriya z Izraele hostila v pondělí 19. a úterý 20. listopadu liberecká radnice. Izraelská delegace zavítala také do Jablonce nad Nisou a na Českolipsko.

Už 19 let uplynulo od uzavření dohody o partnerství mezi městem Liberec a izraelským městem Naháriya. Ale až tento týden přijeli do města pod Ještědem hosté z Izraele od té doby podruhé. Město Liberec se totiž letos rozhodlo obnovit s Naháriyí partnerskou spolupráci. Shodou okolností po necelých dvaceti letech vedl izraelskou delegaci ten stejný starosta, který tehdy smlouvu o partnerství podepsal.

Z Izraele přiletěli Jacky Sebag - starosta města Naháriya, Haim Roash – člen Rady města Naháriya a Nisim Alffasi – asistent starosty. Hned první den svého programu, v pondělí 19. listopadu, se hosté sešli s vedením města. 

„Za téměř dvacet let, které uplynuly od vaší poslední návštěvy, se v Liberci hodně změnilo. Přibyly například dvě obchodní a průmyslové zóny i nová sportoviště. Těším se, že vás některými místy osobně provedu,“ řekla při svém přivítání hostů primátorka Martina Rosenbergová.

S představiteli města Naháriye se na radnici sešli vedle primátorky také všichni její náměstci - Jiří Šolc, Lukáš Martin, Jiří Rutkovský a Kamil Jan Svoboda. Izraelští hosté se zajímali hlavně o to, jak funguje město Liberec, kolik má zastupitelů a jak probíhá financování mateřských a základních škol. Na rozdíl od tuzemských měst mají vedle tohoto typu škol pod sebou izraelská města také střední školy. Jen vysoké školy jsou v Izraeli řízeny a financovány státem.

„Jsme sice nyní u vás v Liberci, ale srdcem zůstáváme doma. Cítíme s tím, co prožívají obyvatelé jižního Izraele,“ připomněl současný konflikt mezi Izraelem a Palestinou starosta Naháriye Jacky Sebag.

Program v pondělí dopoledne pokračoval návštěvou Tipsport areny a některých přilehlých sportovišť v areálu Sport Parku Liberec. Starosta Naháriye se zajímal například o to, jaké sporty je možné v Liberci provozovat a na jaké úrovni.

Odtud se členové delegace společně s představiteli města Liberce přesunuli do Sportovního areálu Ještěd, kde si prohlédli skokanské můstky. Našli si také čas na prohlídku symbolu Libereckého kraje - horského hotelu a vysílače Ještěd. Odpoledne následovala návštěva vzorkovny společnosti Preciosa v Jablonci nad Nisou.

V úterý 20. listopadu zavítali izraelští hosté do podniku Preciosa v Kamenickém Šenově a do galerie Ajeto v Novém Boru. Samozřejmě, že nemohli vynechat prohlídku židovské synagogy v Liberci a celé Stavby smíření, Krajské vědecké knihovny. V synagoze se setkali se zástupci Židovské obce, kterým přivezli sedmiramenný židovský svícen, nazývaný menora. Jak přiznali izraelští hosté, nadchla je nejen moderní synagoga, ale celá stavba krajské knihovny. Odborného výkladu se jim dostalo od architekta Radima Kousala. 

Jak zdůraznila delegace z Izraele, z programu je velice zaujaly také sklárny, Preciosa a Ajeto, kde všichni obdivovali ruční výrobu skla. Izraelci ocenili také pohostinnost všech Čechů, s nimiž se setkali, a líbilo se jim i to, že absolvovali na Liberecku pestrý program.

„Těší nás, že se partnerská spolupráce mezi našimi městy obnovila. Byli bychom rádi, kdyby se rozvinula i třeba na poli kulturním, kdyby příště přijel k nám nějaký umělecký soubor nebo pěvecký sbor z Liberce, a k vám zase na oplátku zpěváci nebo tanečníci od nás,“ poznamenal starosta Naháriye Jacky Sebag s tím, že by izraelští hosté rádi přivítali v jejich městě některý z libereckých sborů už třeba na začátku příštího roku při oslavách svátku Purim.

Také primátorka Liberce Martina Rosenbergová ocenila, že se po letech podařilo obnovit partnerství mezi oběma městy. „Oživení kontaktů může hodně přinést oběma našim městům. Právě proto, že leží tak daleko od sebe, a že se tolik liší naše mentality, může obě strany v budoucnu partnerství hodně obohatit. Jen když se jeden o druhém co nejvíc dozvíme, lépe se vzájemně pochopíme. Návštěvy a vystoupení uměleckých souborů jsou jednou z cest, jak by se mohla naše města v budoucnu více sbližovat,“ podotkla primátorka.

Partnerská smlouva mezi oběma městy byla podepsána v roce 1993 tehdejším primátorem Jiřím Drdou a starostou Naháriye Jackiem Sebagem.

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Král

Nastavení cookies