04.06.2012

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 29.04.2010

USNESENÍ
Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 73/10 - MŠ Sluníčko – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


1. uzavření Smlouvy č.08007623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsanou ředitelem Fondu 22. 3. 2010
2. přijetí dotace na projekt MŠ Sluníčko-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:
205 475,15 Kč ze Státního fondu životního prostředí
3 493 077,55 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů , které mají být kryty prostředky z EU-Fond soudržnosti

USNESENÍ Č. 74/10 - ZŠ Vrchlického – realizace úspor energie
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. uzavření Smlouvy č.08006633 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR podepsanou ředitelem Fondu 23. 3. 2010
2. přijetí dotace na projekt ZŠ Vrchlického-realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši:
275 126,00 Kč ze Státního fondu životního prostředí
4 677 146,00 Kč ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z EU-Fond soudržnosti

USNESENÍ Č. 75/10 - Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:

I. Prodej pozemků
II. Bezúplatný převod pozemku
III. Směna pozemků
IV. Výkup pozemku
V. MO Lbc Vratislavice n./N. – l. Prodej pozemků
2. Přijetí daru pozemku
I. Prodej pozemků
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.583/1, k. ú. Liberec kupujícím:
Sdružení vlastníků nemovitostí přilehlých k pozemku č.parc.583/1, k.ú. a obec Liberec, IČ: 228 74 798
se sídlem Rumjancevova 127/22, 460 01 Liberec 1
za kupní cenu 217.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí:
pozemky p.č. 2826/1, 2826/3, k. ú. Liberec kupujícím:
Vladimíra Novotná,
Pavel Novotný,
oba bytem tř. Svobody 273/111, Liberec 15
za kupní cenu 330.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 2960, k. ú. Liberec kupujícím:
Společenství vlastníků domu Masarykova 650/23, IČ: 25458311,
se sídlem Liberec 1, Masarykova 650/23, PSČ 460 01
za kupní cenu 649.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 3249/1, k. ú. Liberec
kupujícím v pořadí:

1. Společenství vlastníků domu Třebízského 1090/3, Liberec 1, IČ: 27323668,
se sídlem Liberec 1, Staré Město, Třebízského 1090/3, PSČ 460 01
za kupní cenu 550.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2. Jan Vinduška,
bytem Nádražní 983/46, Praha 5
za kupní cenu 545.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy ,termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.3493/10, k. ú. Liberec kupujícím:
manž. Martina Bartoňová, a Vilém Bartoň, 1/3
bytem Frimlova 334/1, Liberec 5
Mgr. Jarmila Tlustá, 1/3
bytem Frimlova 334/1, Liberec 5
Ing. Stanislav Hnělička, 1/3
bytem Olbrachtova 617/35, Liberec 15
za kupní cenu 184.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.3586/2, k. ú. Liberec kupujícím:
manž.Tomáš Bretschneider, a Michaela Bretschneiderová,
bytem Selská 187, Mníšek u Liberce, 463 31 Chrastava
za kupní cenu 70.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku:
p.č. 3598/13, k.ú. Liberec kupujícím:
Ing. Petr Maryško a Iva Maryšková,
bytem Mlýnská 216/8, 460 01 Liberec 4
za kupní cenu 1,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 4423/4, k. ú. Liberec kupujícím:
Společenství Americká 666, IČ: 25445715,
se sídlem Liberec 3, Americká 666/35, PSČ 460 10
za kupní cenu 194.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 4423/5, k. ú. Liberec kupující
PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.,
bytem Americká 542/31, Liberec 3
za kupní cenu 202.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace zastupitelstvem města
10. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 4423/6, k. ú. Liberec kupujícímu:
Jan Václavek,
bytem Ruprechtická 1218/58, Liberec 1
za kupní cenu 38.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

11. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.5332/2, k. ú. Liberec kupujícím:
Společenství pro dům Slunečná 406, Liberec, IČ: 286 70 761 1/6
sídlem: Liberec, Liberec I-Staré Město, Slunečná 406/18, 460 01Liberec 1
Společenství pro dům Slunečná 405/16, Liberec, IČ: 287720 662 1/6
sídlem: Liberec 1, Slunečná 406/18, 460 01Liberec 1
Petr Ansorge, 1/6
bytem Vlčí Hora 5, 40747 Krásná Lípa
manž.Petr Herrmann a Jaroslava Herrmannová, 1/6
bytem Na Čekané 791, Liberec 15
Jitka Krausová, 1/6
bytem Luční 412, Liberec 1
Jitka Špalková, 1/6
bytem Luční 411, Liberec 1
za kupní cenu 102.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

12. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č.5333/2, 5333/4 a 5333/5, k. ú. Liberec kupujícím:
Miroslav Ira, 1/9
bytem: Sokolská 1149/26, Liberec 1
manž.Aleš Čermák a Petra Čermáková, 1/9
bytem: Luční 408/5, Liberec 1
manž.Petr Karásek a Petra Karásková, 1/9
bytem Luční 408/5, Liberec 1
Mgr. Petr Horák, 1/9
bytem Luční 409/7, Liberec 1
Jana Špringlová, 1/9
bytem Luční 409/7, Liberec 1
manž.Jiří Klička a Miloslava Kličková, 1/9
bytem Slunečná 403/12, Liberec 1
Karel Kverka, 1/9
bytem Slunečná 403/12, Liberec 1
Ing.Jana Nygrinová, 1/9
bytem Slunečná 403/12, Liberec 1
Lenka Landová, 1/9
bytem Slunečná 402/11, Liberec 1
za kupní cenu 105.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č.136/1 a 136/6, k. ú. Rochlice u Liberce kupujícím:
Společenství Vlastníků Hodkovická 589-590 a Kyjevské nám.591-593, IČ: 254 66 241
sídlem: Liberec VI, Kyjevské nám. 592/2
za kupní cenu 211.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

14. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 409/13, k. ú. Horní Růžodol kupujícím:
manž. Luboš Jelínek,
bytem Opočenská 258/6, 460 07 Liberec 7
Hana Jelínková,
bytem Karoliny Světlé 258/25, 460 07 Liberec 7
za kupní cenu 46.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

15. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č.746/23 až 746/26, 746/31, 1129/2 a 1129/3, k. ú. Horní Růžodol kupujícím:
Společenství vlastníků Lounská 511,512, IČ: 272 65 731
sídlem: Liberec VII, Horní Růžodol, Lounská 512/17, PSČ 460 07
za kupní cenu 295.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

16. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1087/42, k. ú. Horní Růžodol kupujícím:
Vít Rychetský,
Jiřina Rychetská,
oba bytem Národní 372, Liberec 8
za kupní cenu 32.500, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

17. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 398/18, k.ú. Dolní Hanychov kupujícím:
manželé Jana Lidová,
bytem Finská 273, 460 08 Liberec 8
a Ivan Lida,
bytem Liberecká 82, 463 31 Mníšek u Liberce
za kupní cenu 18.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

18. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.357/2, k. ú. Janův Důl u Liberce kupujícím:
manž. Miloš Hovorka a Jiřina Hovorková,
bytem Husitská 179/29, Liberec 9
za kupní cenu 19.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

19. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1289/3, k.ú. Růžodol I kupujícím:
manželé Jaroslav Bureš a Dana Burešová,
oba bytem Příkrý vrch 506/3, 460 14 Liberec 14
za kupní cenu 3.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode
dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

20. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 965/2, k. ú. Ruprechtice kupující:
Miluše Szabanová,
bytem Slezská 597/36, Liberec 15
za kupní cenu 215.500,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

21. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 749/3, k. ú. Starý Harcov kupující:
Mgr. Alena Riedlová,
bytem Jizerská 391/26A, Liberec 15
za kupní cenu 15.000, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

22. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č.1803/5, k. ú. Starý Harcov kupujícím:

1. manž.Pavel Vorlíček a Jitka Vorlíčková, 1/2
bytem: Aloisina Výšina 444, Liberec 15
Veronika Kestnerová, 1/2
bytem Řetízková 3199/12, Jablonec nad Nisou
za kupní cenu 330.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
2. Čistá Výšina, Liberec, o.s., IČ: 228 75 239
sídlem Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina Výšina 444
za kupní cenu 328.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1

23. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 160, k. ú. Kateřinky u Liberce kupujícím :
Benjamin Vomáčka
Marie Vomáčková
oba bytem Kateřinská 150, Liberec 17
za kupní cenu 176.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

24. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 579/2, k.ú Pilínkov kupujícím:
OBEC ŠIMONOVICE, IČ: 00671886
sídlem Šimonovice 70, 463 12 Liberec 25
za kupní cenu : 8.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

25. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 1311/1, 1312/1, k.ú. Vesec u Liberce kupujícím:

1. Martin Havlín,
bytem Sosnová 1, č.p.437, 460 01 Liberec 15
za kupní cenu 290.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. manželé Olga Maierová, Gerhard Maier,
oba bytem Kašparova 378, 463 12 Liberec 25
za kupní cenu 270.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

II. Bezúplatný převod pozemků
Zastupitelstvo města dne 29. 4. 2010 schvaluje převod pozemku p.č. 1601/8 odděl. z pozemku p.č. 1601/5, k.ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978
do vlastnictví:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: 70891508
formou daru.

III. Směna pozemků
1. Zastupitelstvo města dne 29. 4. 2010 schvaluje směnu pozemků p.č. 1029/1 a p.č. 1030/25 odděl. z pozemku p.č. 1030/3, k.ú. Krásná Studánka ve vlastnictví:
Marcela Hertíková,
Vlastimil Hertík,
oba bytem Stavební 97, Liberec 31
za pozemek p.č. 1030/27 odděl. z pozemku p.č. 1030/1, k.ú. Krásná Studánka
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
bez doplatku.

2. Zastupitelstvo města dne 29. 4. 2010 schvaluje směnu pozemku p.č. 106/3 odděl. z pozemku p.č. 106/1, k.ú. Radčice u Krásné Studánky ve vlastnictví:
Pavla Žáková,
bytem Stavební 217, Liberec 31
za pozemek p.č. 1030/26 odděl. z pozemku p.č. 1030/1, k.ú. Krásná Studánka
ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
s doplatkem městu ve výši 6.350,- Kč
IV. Výkup pozemku
Zastupitelstvo města dne 29. 4. 2010 schvaluje výkup nemovitosti:
pozemek p.č. 649/10, k.ú. Dolní Hanychov prodávající:
Jitka Frolíková,
Jiří Frolík,
oba bytem Dubice 144/10, Liberec 8
za kupní cenu 13.000,- Kč
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města
V. MO Lbc Vratislavice n./N.
1. Prodej pozemků
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2689/1 (oddělené z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 2581-168/2009 ze dne 26.6.2009 a GP č. 2909-346/2009 ze dne 3.11.2009) při ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Jiřímu a Janě Holým, bytem Nezvalova 665, 460 15 Liberec XV, za kupní cenu 88.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1021 při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Gustavovi a Evě Novotným, bytem 1. máje 147/20, 460 02 Liberec 3, za kupní cenu 401.400,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1004/1 (oddělené z p.p.č. 1004/1 dle GP č. 2810-4/2009 ze dne 27.2.2009) při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Zdeňkovi a Evě Hudcovým, bytem Prosečská 837, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 236.000- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1332/2 (oddělené z p.p.č. 1332 dle GP č. 2916-209/2009 ze dne 11.11.2009) při ul. Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Martině Růzhové, bytem Nad Školou 315, 463 11 Liberec XXX, za kupní cenu 97.300,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
2. Přijetí daru pozemku
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 2579 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 708 91 508, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV- Perštýn do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 262978 s tím, že náklady zpracování znaleckého posudku, náklady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

USNESENÍ Č. 76/10 - Výkup areálu bývalé MŠ Gagarinova
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

výkup areálu bývalé MŠ Gagarinova – budovy čp. 787 na pozemku p.č. 712/276, budovy čp. 788 na pozemku p.č. 712/137 a pozemků p.č. 712/130, 712/131, 712/132, 712/133, 712/134, 712/135, 712/136, 712/137, 712/138, 712/139, 712/140, 712/141, 712/276, vše k.ú. Rochlice u Liberce za cenu 22.800.000,- Kč.

USNESENÍ Č. 77/10 - Prodej pozemků formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

prodej pozemků dle Přílohy č. 1 formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. za uvedená nejnižší podání

USNESENÍ Č. 78/10 - Majetkoprávní operace – odbor technické správy veřejného majetku
Výkup pozemku

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje

výkup p.p.č. 1400/23 a 1400/24 v k.ú. Růžodol I od p. Antonína Hůly, bytem Slavíčkova 69/8, 460 07 Liberec III – Jeřáb, za kupní cenu 26.000,- Kč

USNESENÍ Č. 79/10 - Majetkoprávní operace – Odbor rozvojových projektů
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

I. Směna pozemků
II. Bezúplatný převod pozemků
I. Směna pozemků
1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p.č. 291/1 v k.ú. Růžodol I v majetku FM REAL PLUS, s.r.o., Jungmannova 319/7, 460 01 Liberec III – Jeřáb, IČ 27319555 za p.p.č. 439/10 v k.ú. Machnín v majetku Statutárního města Liberec, nám. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978, s finančním dorovnáním ve prospěch Statutárního města Liberec ve výši 1,514.700,-- Kč.

2. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Horní Hanychov, směna p.p.č. 117/5, 690/26, 6890/27 a p.p.č. 117/8 oddělená dle GP č. 890-344/2006 z p.p.č. 117/2 v majetku Statutárního města Liberec, nám. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 za p.p.č. 112/1 a 117/10 v majetku SK Ještěd, Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ 64040577, bez finančního dorovnání.

II. Bezúplatný převod pozemků
1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 14/1 – část v k.ú. Machnín, p.č. 269 v k.ú. Františkov u Liberce a p.č. 630/1 v k.ú. Růžodol I. z vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ : 45797072 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ : 262 978.

2. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1495/106, p.č. 1495/107 a p.č. 1453/3 v k.ú. Rochlice u Liberce, z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2, IČ : 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978.

USNESENÍ Č. 80/10 - Projekt „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“- schválení pokračování v projektu
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

pokračovat v projektu a zahájit kroky související se zajištěním vztahu k pozemkům dotčeným stavbou protipovodňových opatření a vyvolaných investic

a ukládá

1. Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, zahájit majetkoprávní operace vedoucí k zajištění vztahu k pozemkům dotčených projektem „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec“
Kontrolní termín: 6/2010
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vytvářet v průběhu roku 2010 předpoklady pro zajištění finančních prostředků ve výši 2 mil Kč na výkupy a 1 mil Kč na věcná břemena spojená se zajištěním pozemků dotčených realizací protipovodňových opatření
Kontrolní termín: 6/2010

USNESENÍ Č. 81/10 - Městský fond rozvoje bydlení – vyúčtování roku 2009 a návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. předloženou zprávou o hospodaření Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec za rok 2009,

2. změnu usnesení zastupitelstva města č.118/09, bod č. 4, spočívající ve snížení částky dotace pro Ing. Zbyňka Bestu, Šlikova 133/28, 460 06 Liberec 7, určené na výstavbu kanalizačního a vodovodního řadu, komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ul. Dlouhomostecká na p.p.č. 345/1, 346 a to z částky ve výši 1 757 000,- Kč na novou částku ve výši 872.700,-- Kč,

3. předložený návrh rozdělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení Statutárního města Liberec pro rok 2010, a to žadatelům :

1. Továrna spol. s r.o., Ing. Vlastimil Žihla – jednatel, se sídlem nám. Českých bratří 26/13, 460 01 Liberec V, IČ 482 69 611, na výstavbu veřejného osvětlení v ul. Tálinská, v k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, navržená výše dotace : 87.500,-- Kč.

2. M – stavby, s.r.o., Zdeněk Mikeš – jednatel, se sídlem Selská 11, 460 01 Liberec 12, IČ 272 77 526, na výstavbu vodovodu v rámci akce „Vybudování inženýrských sítě a komunikací pro 19 RD“, v k.ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, navržená výše dotace : 315.600,-- Kč.

3. Rezidence Na Lukách s.r.o., Ing. Vladislav Procházka a Ing. Martin Hlava, Ph.D. – jednatelé, se sídlem Pražská 893/12, 460 07 Liberec III, IČ 283 80 223, na výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace v rámci akce „Rezidence Na Lukách – Liberec, Nová Ruda“, v k.ú Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, navržená výše dotace : 3.497.000,-- Kč.

4. Helena Bártová, bytem Dlouhý Most 79, 463 41 Liberec a Václav Bárta, bytem Pilínkovská 105, 453 12 Liberec, na výstavbu vodovodu a tlakové kanalizace v rámci akce „Prodloužení vodovodu, kanalizace a účelová komunikace“ v k.ú. Doubí u Liberce, obec Liberec (ul. Kaplanova), navržená výše dotace : 78.000,-- Kč.

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstku primátora,
zajistit uzavření příslušných Smluv o přidělení finančních prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení s výše uvedenými žadateli.
Termín: průběžně

USNESENÍ Č. 82/10 - Seznam ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů,
které by měly být vyjmuty z privatizačního procesu

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

seznam ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch veřejné zeleně, rozvojových ploch pro dětská hřiště a ploch pro volné pobíhání psů, navržených k vyjmutí z privatizačního procesu
1) veřejná zeleň u stadionu, ul.Zhořelecká
k.ú.: Liberec, p.p.č. : 5437
4) veřejná zeleň pod Koloseem, DH a plochy pro psy
k.ú.: Nové Pavlovice, p.p.č. : 579, 583/1, 584/1, 584/3, 585, 596, 598/1, 600, 601
5) veřejná zeleň Tichá cesta
k.ú.: Ruprechtice, p.p.č.: 1651, 1652, 1649, 1647, 1646/1, 1654/1, 1655, 1717
6) veřejná zeleň u Lesního koupaliště
k.ú.: Ruprechtice, p.p.č.: 1723, 1727, 1728/1
7) veřejná zeleň Rychtářská
k.ú.: Ruprechtice, p.p.č.: 1489, 1443/1
8) veřejná zeleň Květnové revoluce
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 5546/1
9) veřejná zeleň Burianova a DH
k.ú.: Rochlice u Lbc, p.p.č.: 34, 1586/352, 1586/353, 1586/72, 1594/5, 1594/1, 1594/4,
1594/2, 1587/5, 1587/3, 1587/2
10) veřejná zeleň – rozšíření lesoparku pod K.Hájem
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 6380, 6385/1, 6390/1
11) veřejná zeleň Pod sadem míru
k.ú.: Rochlice u Lbc, p.p.č.: 1234, 1233/1
12) veřejná zeleň Gagarinova DH a plocha pro psy
k.ú.: Rochlice u Lbc, p.p.č.: 712/242, 712/178, 712/189, 712/190, 712/93, 712/96, 712/95,
712/100, 712/101, 712/179, 712/191, 712/192, 712/244,
712/250, 712/251, 712/253, 712/252
k.ú.: Horní Růžodol, p.p.č.: 1005/6, 1005/2, 1005/4, 1005/9, 1005/10, 1005/42, 1005/8
13) veřejná zeleň Sokolská
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 4
15) veřejná zeleň U Domoviny, DH a plocha pro psy
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 3740, 3747, 3741
16) parkově upravená plocha Mrštíkova
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 3968/1, 3968/3
18) veřejná zeleň 1. máje
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 4111/1, 4111/2
19) veřejná zeleň Hanychovská
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 4324/1
k.ú.: Horní Růžodol, p.p.č.: 500
20) veřejná zeleň nad přehradou
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 3309/1, 2674/1, 2665, 2634/1
21) veřejná zeleň Franklinova
k.ú.: Starý Harcov, p.p.č.: 1747/57, 1747/63, 1747/51, 1747/60, 1747/62, 1747/47, 1747/59,
1747/42, 1747/43, 1747/41
22) veřejná zeleň Hrubínova x Vlčí Vrch
k.ú.: Starý Harcov, p.p.č.: 1569/92, 1632/1, 1624, 1625, 1626/1, 1627, 87/2, 1607/1,
1569/110, 1569/111
24) veřejná zeleň Ještědská
k.ú.: Horní Hanychov, p.p.č.: 22/1, 20, 12
25) veřejná zeleň terasy Mistrovský Vrch, plocha pro psy
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 366
27) veřejná zeleň Ječná, DH a plocha pro psy
k.ú.: Starý Harcov, p.p.č.: 1682/64, 1682/66, 1682/67, 1677/1, 1682/63, 1682/1, 1682/4,
1682/3, 1682/13, 1682/15, 1682/24, 1682/12, 1682/68, 1682/9
29) veřejná zeleň u Mlýnského rybníka
k.ú.: Vesec u Lbc, p.p.č.: 1654, 1656/1, 1221, 1240/3, 1940/2, 1222/1, 1222/2, 1223, 970/1,
1224/2, 1224/1, 1236, 1237, 1238, 1239, 1246, 1244, 1245/2,
1240/2, 1245/1, 969, 971, 1938, 1936, 1940/1, 1941, 1745, 1746,
1931, 1924, 1927/2, 1930, 1929, 1240/4, 970/2
30) veřejná zeleň a DH Bezová
k.ú.: Nové Pavlovice, p.p.č.: 171/11, 171/12, 204/17, 204/18
31) veřejná zeleň a DH Břetislavova x Jiráskova
k.ú.: Staré Pavlovice, p.p.č.: 42/2, 42/1, 42/3
32) veřejná zeleň a DH Jablonecká x SNP
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 3588/1
33) veřejná zeleň a DH Jáchymovská
k.ú.: Františkov u Lbc, p.p.č.: 218/1
34) veřejná zeleň a DH Svojsíkova x Jaselská
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 2331/1
35) veřejná zeleň a DH Vodňanská
k.ú.: Ruprechtice, p.p.č.: 352, 348/1, 342/3, 348/2
38) veřejná zeleň mezi ZOO a Botanickou zahradou
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 2950/1, 2949, 2950/3, 2950/2
39) Lesík u Teplárny
k.ú.: Liberec, p.p.č.: 3817/1, 3817/15
42) Březinova ul.
k.ú.: Starý Harcov, p.p.č.: 1825

a ukládá

Milanu Šírovi, náměstku primátora zajistit prostřednictvím oddělení privatizačních projektů vyjmutí ploch z procesu privatizace
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 83/10 - Zástavní smlouva - bytové objekty v lokalitě U Sila
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zřízení zástavního práva k bytovým objektům č.p. 1201 až 1206 Katastrální území Vratislavice nad Nisou ve prospěch Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky potřebné ke vzniku zástavního práva k bytovým objektům v lokalitě U Sila
Termín: 31. 5. 2010

USNESENÍ Č. 84/10 - Refinancování stávajících závazků - uvolnění zástavy KB a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. změnu zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou v únoru roku 2005, která spočívá v uvolnění stávajícího zástavního práva k nemovitostem (bytovým domům v ulici Krajní) a zajištění formou hotovostního vkladu ve výši zůstatku úvěru k datu 30.4.2010.
2. pořízení finančních prostředků na zajištění hotovostním vkladem z výnosu směnky odkoupené v souladu se Smlouvou o směnečném rámci Českou spořitelnou a.s.
3. uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou a.s.
4. vystavení směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 000 se splatností 30.7.2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky pro realizaci změny zajištění hypotečního úvěru poskytnutého Komerční bankou a.s. v roce 2005.
T: 15. 5. 2010

USNESENÍ Č. 85/10 - Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 86/10 - Prominutí části nákladů za služby spojené s užíváním technologického zařízení serverovny umístěné v nebytových prostorách budovy Nového magistrátu
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

prominutí části nákladů Liberecké IS, a.s., za provoz serverovny umístěné v objektu Nového magistrátu za období 1.10.2006 - 31.12.2008 v celkové výši 244 048,- Kč, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

USNESENÍ Č. 87/10 - Zřízení mateřské školy a školní jídelny - výdejny při Základní škole, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizaci
Změna názvu Základní školy, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. zřízení mateřské školy, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace a její zápis do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2010,
2. zřízení školní jídelny – výdejny, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace a její zápis do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2010,
3. změnu názvu právnické osoby Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace na Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2010,
4. dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2010

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora, požádat o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.
T: ihned

USNESENÍ Č. 88/10 - Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky , schválení přijetí dotace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přijetí dotace na projekt „Liberec – Zlaté návrší – sanace skládky“ v rámci Operačního programu životní prostředí ve výši:
54 943 099,20 korun dotace celkem, z toho:
51 890 704,80 dotace z FS (fond soudržnosti), 3 052 394,40 dotace ze SR (státní rozpočet)

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, podepsat potvrzení o přijetí dotace
T: bezodkladně

USNESENÍ Č. 89/10 - Přijetí účelové neinvestiční dotace na úhradu pojistného pro osoby vykonávající
veřejnou službu

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přijetí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 21.000,-Kč, z kapitoly 313-MPSV na
úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora
zajistit splnění podmínek pro čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace
T: 2/2011

USNESENÍ Č. 90/10 - Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

novou majetkovou přílohu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec , s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 4. 2010

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit podpis nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsaný dokument řediteli příspěvkové organizace
T: 05/10

USNESENÍ Č. 91/10 - Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

novou majetkovou přílohu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 4. 2010

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit podpis nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsaný dokument ředitelce příspěvkové organizace
T: 05/10

USNESENÍ Č. 92/10 - Nová majetková příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

novou majetkovou přílohu ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, s vymezením svěřeného majetku ke dni 1. 4. 2010

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora, zajistit podpis nové majetkové přílohy ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec primátorem města Ing. Jiřím Kittnerem a předat podepsaný dokument ředitelce příspěvkové organizace
T: 05/10

USNESENÍ Č. 93/10 - Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2010 v celkové výši 144.100,- Kč

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně

2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli
T: 05/10

USNESENÍ Č. 94/10 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce:
č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Termín realizace
1. ZŠ Broumovská slaboproud. rozvody (IT) 500 000 7 – 8/10
2. ZŠ Vrchlického rekonstrukce sociálního zařízení 550 000 7 – 8/10
3. ZŠ Dobiášova rekonstrukce sociálního zařízení 900 000 7 – 8/10
4. MŠ „U Bertíka“ - odloučené pracoviště Údolní odstranění vlhkosti v suterénu
- 1. etapa 300 000 7 – 8/10
5. MŠ „Klíček“ navýšení kapacity MŠ-soc.zařízení 1 900 000 7 – 8/10
6. MŠ Ostašovská sporák pro školní kuchyň 80 000 5/10
7. MŠ Gagarinova přípravné práce 4 100 000 6 – 7/10
CELKEM 8 330 000
a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací dle důvodové zprávy ke schválení zastupitelstvu města.
Termín: 29. 4. 2010

USNESENÍ Č. 95/10 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 3. kole roku 2010 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2009 v celkové výši 156.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),
2. návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 4. kole roku 2010 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací, v celkové výši 750.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2)

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
1. seznámit žadatele 3. a 4. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně
2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 3. kole 2010 za reprezentaci města v roce 2009 včetně proplacení schválených dotací;
T: 31. 8. 2010
3. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 4. kole 2010 na investiční akce v roce 2010 včetně proplacení schválených dotací.
T: 31. 12. 2010

USNESENÍ Č. 96/10 - Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010 a ukládá náměstkovi primátora p. Milanu Šírovi zajistit uzavření smluv o přidělení dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec a zajistit proplacení schválených dotací na základě podepsaných smluv.
T: 15. 5. 2010

USNESENÍ Č. 97/10 - Kontrola rozdělování prostředků Ekofondu SML jednotlivým žadatelům v období 2008 – 2009
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

protokol z provedené kontroly „Kontrola rozdělování prostředků Ekofondu Statutárního města Liberec jednotlivým žadatelům, včetně kontroly hodnocení, výběru a vyúčtování konkrétních projektů. Kontrola vyúčtování a splnění účelu poskytnutých dotací z rozpočtu Statutárního města Liberec prostřednictvím Ekofondu v období 2008-2009“

a ukládá

Milanu Šírovi, náměstku primátora statutárního města Liberec v souladu se závěrem protokolu z výše uvedené kontroly zajistit aktualizaci Základních pravidel pro přidělování dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec
Termín: červen 2010

USNESENÍ Č. 98/10 - Zadání 41.2 změny územního plánu města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

navržené zadání 41.2 změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora, aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 41.2 změny územního plánu města Liberec.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 99/10 - Zahájení pořízení 65. změny územního plánu města Liberec - ZOO - nový vstup
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh na samostatné pořízení 65. změny územního plánu, která bude řešena jako strategická

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,
zahájit proces pořízení 65. změny územního plánu města Liberec.
Termín: ihned

USNESENÍ Č. 100/10 - Zahájení pořízení 66. změny územního plánu města Liberec - Sportovní areál Ještěd
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

• návrh na samostatné pořízení 66. změny územního plánu, která bude řešena jako strategická,
• ukončení procesu pořizování podnětu č. 56/5 – vybudování vstupního prostoru do lyžařského areálu a přesunutí jeho řešení do pořizování strategické změny č. 66

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,
zahájit proces pořízení 66. změny územního plánu města Liberec.
Termín: ihned

USNESENÍ Č. 101/10 - Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení příjetí dotace na projekt
Administrativní zajištění IPRM v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Administrativní zajištění IPRM s číslem LB/0758/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
2. přijetí dotace na projekt Administrativní zajištění IPRM z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 6. 474. 996, 99,- Kč

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, zajistit podepsání předmětné smlouvy.

USNESENÍ Č. 102/10 - Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM a vyjmutí akce Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci z indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. roční zprávu o postupu realizace IPRM,
2. vyjmutí akce Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci z indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“.

USNESENÍ Č. 103/10 - Schválení IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci a zařazení projektového záměru Centrum pro přírodu do indikativního seznamu projektů IPRM
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. dokument IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci schválený Řídícím výborem IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci,
2. zařazení projektového záměru Centrum pro přírodu předkladatele Čmelák – společnost přátel přírody do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci,

pověřuje

Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, k zajištění dopracování kompletní žádosti a jejímu odevzdání poskytovateli dotace v termínu výzvy.

USNESENÍ Č. 104/10 - Uzavření smlouvy o partnerství, smlouvy o společném postupu a smlouvy o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ mezi Statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření smlouvy o partnerství, smlouvy o společném postupu a smlouvy o bezplatném užívání v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ mezi Statutárním městem Liberec, Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, zajistit uzavření smlouvy se smluvními stranami.

USNESENÍ Č. 105/10 - Smlouva o partnerské spolupráci s městem Dunkerque
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

záměr uzavřít Smlouvu o partnerské spolupráci mezi městy Liberec a Dunkerque

USNESENÍ Č. 106/10 - Centrum pro výzkum energetického využité litosféry, veřejná výzkumná instituce – jmenování zástupce zřizovatele v dozorčí radě
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

jmenování Ing. Františka Hruši zástupcem zřizovatele a členem Dozorčí rady instituce Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. s účinností ke dni 1. 5. 2010.

USNESENÍ Č. 107/10 - Volba zástupce obce na XXX. řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na XXX. řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10, která se bude konat dne 25. května 2010 v 11.00 hod. v restauraci DOMOV, na adrese Ještědská 149, Liberec 2.

USNESENÍ Č. 108/10 - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, která se bude konat dne 1. června 2010 v 10.00 v kongresovém sále centra BABYLON.

USNESENÍ Č. 109/10 - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, která se bude konat dne 19. května 2010 v 11.00 hod. v sídle společnosti.

USNESENÍ Č. 110/10 - Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2010

a souhlasí

s prodloužením termínu kontroly:
48/08 - Protokol z kontroly kupní smlouvy č. j. 2603/98/1734 ze dne 8. 7. 1999
Termín: 30. 11. 2010
123/09 - Prodej akcií ČSAD Liberec a.s.
Termín: 30. 11. 2010
141/09 - Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2009
Termín: 30. 4. 2010
240/09 - Záměr realizace výstavby a provozu mateřské školy formou PPP projektu
Termín: 30. 6. 2010
204/09 - MFRB – úprava kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov a jeho následné předání SVS a. s.
Termín: 30. 6. 2010
209/09 - Refinancování stávajících závazků
Termín: 30. 6. 2010
7/10 - Refinancování stávajících závazků
Termín: 30. 6. 2010
37/10 - Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady I“ v IPRM zóna Lidové sady
Termín: 31. 5. 2010
174/09 - MFRB – přijetí daru pozemků a inženýrských sítí v k.ú. Karlinky, Liberec
Termín: 30. 6. 2010
193/08 - Rekonstrukce mostu Letná vč. souvisejících staveb - navýšení rozpočtových nákladů souvisejících s odstraněním havarijního stavu kanalizačního řadu v ul. Norská vč. příslušných přípojek
Termín: 30. 6. 2010
71/09 - Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v r. 2009
Termín: 31. 8. 2010

USNESENÍ Č. 111/10 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. března 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

vyřízení podnětů a dotazů ze 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne
25. března 2010

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města
Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Přílohy:
k usn. č. 77/10
k usn. č. 81/10
k usn. č. 85/10
k usn. č. 87/10
k usn. č. 90/10
k usn. č. 91/10
k usn. č. 92/10
k usn. č. 93/10
k usn. č. 95/10
k usn. č. 96/10
k usn. č. 98/10
k usn. č. 102/10

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Usneseni
z 4. ZM
236134
Soubor PDF

Soubor PDF
Prilohy k
usneseni
2705325

Nastavení cookies