21.06.2018
Jan Vrabec

Ceník pohřebních služeb

Město Liberec od 1. 7. 2018 bude komplexně zajišťovat správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby města Liberce.


Provozování krematoria a pohřební služby městem Liberec

V souvislosti s převzetím správy a provozu krematoria a provozu pohřební služby od 1. 7. 2018 schválila Rada města Liberce na svém 12. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 Jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem Liberec.