16.03.2022

Plán oprav komunikací v roce 2022

Podívejte se, které ulice město Liberec společně s vlastníky inženýrských sítí v letošním roce opraví. Jedná se převážně o komunikace ve vlastnictví města. Níže na stránce najdete také přehled oprav Ředitelství silnic a dálnic a Libereckého kraje na území Liberce. Stránku průběžně aktualizujeme.

Rada města projednala a vzala na vědomí přehled plánovaných oprav komunikací a v souvislosti s tím koordinovaný plán uzavírek komunikací pro letošní rok. Na stránce najdete přehled komunikací a silnic dotčených omezením provozu.

„Každoroční opravy komunikací a inženýrských sítí jsou potřebné, nicméně bohužel s sebou přinášejí nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto opravy provádět. Vnímáme dopravní komplikace, které to může některým řidičům způsobit. Snahou města je dopady těchto omezení zmírnit. To však není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy možné,“ vysvětluje náměstek pro technickou správu majetku města Jiří Šolc.

Sdružené investice (vlastníci inženýrských sítí s městem Liberec):

Františkovská a Slavíčkova ulice

Úplná  uzavírka  komunikací.  Bude  prováděna  oprava vodovodu a NTL plynovodu a následně oprava povrchu komunikace a veřejného osvětlení v termínu 03 -10/2022.

Akce bude rozdělena na etapy:

1. etapa – ulice Slavíčkova 16. 3. 2022 - 8. 4.2022

2.  etapa – ulice Františkovská: druhá polovina dubna  až 10/2022  (rekonstrukce  plynovodu  a  vodovodu  a následná oprava povrchů).

Jiskrova ulice

Úplná uzavírka komunikace. Bude prováděna oprava povrchu komunikace a veřejného osvětlení (VO) v termínu 03 - 05/2022.

Šlikova a Tylova ulice

Úplná  uzavírka  komunikací.  Bude  prováděna  rekonstrukce  NTL plynovodu a poté dojde k opravě povrchu, chodníků a nové propoje veřejného osvětlení v termínu 04 -09/2022.

Akce rozdělena na etapy:

1. etapa - ulice Šlikova (úsek od ulice M. Horákové po ulici Tylova)

2. etapa - ulice Tylova (úsek od ul. Šlikova po ul. Hradební)

3. etapa -ulice Šlikova (úsek od ul. Tylova po ul. Dělnická).

Ondříčkova ulice

Úplná uzavírka komunikace. Proběhne oprava opěrné zdi a vyvolané přeložky stávajícího kabelového vedení CETIN a veřejného osvětlení v termínu 04 -10/2022.

Vrbova, Čížkova ulice

Úplná uzavírka komunikace. Proběhne oprava inženýrských sítí -vodovodu a kanalizace v termínu 04 -11/2022.

Akce bude rozdělena na etapy:

1. etapa - ul. Vrbova (úsek od ul. Vítězná po ul. Hálkova)

2. etapa - ul. Čížkova  úsek od ul. Hálkova po ul. Studentská).

Fučíkova ulice

Úplná  uzavírka  komunikace.  Dojde  k  rekonstrukci  plynovodu  NTL  s následnou opravou povrchu komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, v termínu 05/6 -09/2022.

Purkyňova, Javorová ulice a Slovanské údolí

Úplná uzavírka komunikace.  Bude  opraven vodovod a kanalizace s následnou obnovou povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v termínu 03 -10/2022.

Akce rozdělena na 2 části a následné etapy:

1. část - oprava IS:

1. etapa  - ul. Jihlavská

2. etapa - ul. Slovanské údolí

3. etapa - ul. Purkyňova

2. část - obnova povrchů a VO:

1. etapa - ul. Slovanské údolí

2. etapa - ul. Purkyňova

3. etapa - ul. Stroupežnického

4. etapa - ul. Javorová.

Sokolská ulice

Oprava  vodovodu  a  plynovodu v křižovatce s ulicí Pastýřskou (koordinace se stavbou Parkoviště P+R Pastýřská), termín bude upřesněn.

Pastýřská ulice

Parkoviště P+R - uzavření parkoviště, částečná uzavírka ul. Ruská a Tržního náměstí. Bude opraven povrch parkoviště, komunikace, chodníků a veřejné osvětlení v termínu 04 -09/2022.

Heřmánková ulice

Oprava vodovodu a následná oprava povrchů. Akce bude rozdělena na 2 etapy (2022/2023).

Křižovatka Žitavská x Švermova

Částečná uzavírka komunikace. Proběhne zkapacitnění křižovatky a oprava VO v termínu 04 -08/2022.

 

Celoplošné opravy komunikací - Technické služby města Liberec:

Termíny oprav budeme upřesňovat.

Nezamyslova

Selská

Kašparova II.část

Křižanská

Kaplického

Jeřmanická

Jánošíkova

 

Stavby v rámci přijatých dotací:

Blažkova ulice

Částečná uzavírka. Stavba v rámci Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci proběhne s minimálním dopravním omezením. Bude upraven přechod pro chodce a světelné signalizační zařízení v termínu 04 - 06/2022.

Na Pláni, Lipová ulice

Částečná uzavírka. Stavba v rámci Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci proběhne  s  minimálním  dopravním  omezením.  Bude  upraven  přechod  pro  chodce  a  světelné signalizační zařízení v termínu 04 - 06/2022.

Regenerace  sídliště  Ruprechtice  - ul. Rychtářská

Úplná  uzavírka  komunikace.  Proběhne  oprava komunikace, přilehlých parkovacích ploch a chodníků v termínu 04 -10/2022.

 

Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD):

Jablonecká - Tanvaldská ulice (úsek od ul. Hedvábná po Novou Rudu)

Částečná uzavírka, provoz řízen kyvadlově na SSZ.

Průtah Libercem I/35  - mosty 35-024..2 a 35-022..2

Úplná uzavírka mostů s převedením dopravy do jednoho jízdního pruhu. Oprava mostů bude provedena v termínu 03/2022 -10/2023.
Více informací o této rekonstrukci.

Dr. Milady Horákové

Oprava povrchu v úseku mezi Poštovním náměstím a křižovatkou s Mosteckou ulicí. O víkendu 2. a 3. dubna proběhne oprava jednoho jízdního pruhu. Následující sobotu 9. dubna bude položen nový asfalt v opačném směru. Ulice bude po dobu oprav obousměrně průjezdná.

 

Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy Krajské správy silnic Libereckého kraje:

Světlá pod Ještědem - Výpřež

Akce plánovaná mimo území města s dopadem na dopravu v Liberci, uzavírka v termínu od 21.3.2022 do 30.6.2023.

Uzavírka bude v režimu opravy v čase:

*pondělí - pátek (8 -17)

*sobota - neděle (8 -15)

Mimo pracovní období vymezené výše bude uzavírka korigována kyvadlově na SSZ.
Více informací o této rekonstrukci.

 

Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy společnosti ČEZ Distribuce, a.s.:

Lokalita Čapkovy ulice

Částečná uzavírka. Práce v rámci unifikace budou prováděny převážně v chodníku.

 

Termíny jednotlivých prací mohou být upraveny podle aktuálního vývoje situace. Termíny uzavírek najdete vždy aktuálně na webu www.dopravniinfo.czbezpecnadoprava.liberec.cz.

Pro všechny dopravní omezení a uzavírky v Liberci sledujte web www.dopravniinfo.cz, kde najdete investiční akce také dalších vlastníků komunikací (Liberecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic) na území města.

Nastavení cookies