30.06.2018
Jan Král

Pohřební služba města

Město Liberec od 1. 7. 2018 komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby města Liberce.

Pohřby  bude možné zajišťovat městem Liberec neprodleně po převzetí budovy krematoria od dosavadního nájemce. Od poloviny tohoto roku tak zahájíme novou etapu pohřebnictví v Liberci.

Veškeré informace najdete na samostatné stránce: