09.05.2018
Jan Král

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Liberec

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Liberec svolané v mimořádném termínu, které se koná ve čtvrtek 17. května 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice.


V den jednání zastupitelstva můžete sledovat ON-LINE PŘENOS ZASEDÁNÍ
Podklady k projednání

 

P O Z V Á N K A
na 3. zasedání Zastupitelstva města Liberec svolané v mimořádném termínu,

které se koná ve čtvrtek 17. května 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 11 - přízemí budovy radnice

 

Navržený program:

  1. Zahájení, schválení pořadu jednání
  2. Konání valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. („DPMLJ“)
  3. Vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2018 

 

Účast všech členů zastupitelstva je podle § 83 zákona o obcích povinná.

Tibor Batthyány v. r.

primátor statutárního města Liberec

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občané mají právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.