25.04.2018

Uzavření pracoviště řidičských průkazů

Z technických důvodů budou v sobotu 30. 6. 2018 uzavřeny přepážky Odboru dopravy Magistrátu města Liberec v hale budovy Nového magistrátu (přepážky č. 11 – 14).


Poslední žádosti k výměně nebo vydání řidičského průkazu budou přijímány v úředních hodinách ve čtvrtek dne 28. 6. 2018 do 14.00 hodin. V pátek  29. 6. 2018 je sanitární den, kdy je úřad uzavřen. 

Důvodem je přechod na nový systém, protože dnem 1. 7. 2018 je účinná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která zásadním způsobem mění podmínky výměny řidičských průkazů.

Zásadní novinkou je, že od 2. 7. 2018 bude možné vydat nebo vyměnit řidičský průkaz na úřadě obce z rozšířenou působností, kterou si řidič zvolí. Nebude již vázán místem svého bydliště. Fotografie bude možné použít z jiných agend (občanské průkazy, cestovní doklady) nebo pořídit přímo na přepážce pracoviště řidičských průkazů. Digitalizován bude i podpis řidiče.