03.01.2018
Jan Král

Čestný občan Rudolf Anděl zemřel. Čest jeho památce!

Ve věku 93 let zemřel v úterý 2. ledna docent Rudolf Anděl, dlouholetý vědecko-pedagogický pracovník fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, někdejší proděkan FP TUL, zakladatel katedry historie FP TUL a také čestný občan města Liberce.


Jeho přínos ocenilo statutární město Liberec už v roce 2004. Čestné občanství města Liberce převzal z rukou primátorky města Martiny Rosenbergové.

V roce 2005 byl pan docent Anděl kandidátem na Osobnost Liberecka v čtenářské anketě Libereckého deníku. Technická univerzita v Liberci vydala na jeho počest sborník u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. V roce 2009 práci pana docenta ocenil i hejtman Stanislav Eichler, když mu předal Zlatý dukát a Cenu pocty. V roce 2011 byla jeho práce oceněna i na mezinárodní půdě, když převzal cenu Euroregionu Nisa za přínos v oblasti historie. 

V roce 2014 mu rektor Zdeněk Kůs udělil u příležitosti jeho 90tých narozenin Zlatou pamětní medaili Technické univerzity v Liberci. „Chtěl jsem ocenit mimořádné zásluhy pana docenta o rozvoj naší univerzity, vědy, kultury, vzdělanosti a akademických svobod. Pan docent Anděl patřil k osobnostem, které ovlivnily vývoj a formování libereckého školství a vzdělanosti i historického povědomí. Jeho velkým přínosem je mimo jiné i to, že se významně zasloužil o založení naší fakulty pedagogické. Obdivoval jsem jeho celoživotní badatelskou práci a popularizaci historie jako vědy. Bude mi chybět i jeho nakažlivý životní optimismus,“ řekl profesor Kůs.

Pana docenta Anděla lidé znali z desítek přednášek, ve kterých přibližoval veřejnosti různá historická období. Rudolf Anděl byl obecně považován za osobnost vysokého morálního kreditu a pozitivního tvůrčího životního přístupu. Navzdory persekuci komunistických úřadů nezanevřel na svět a na lidi. Jeho laskavost, pochopení pro druhé, optimismus a smysl pro humor mu mohli závidět i mnohem mladší. S úctou a láskou o něm mluvili jeho spolupracovníci i jeho studenti.

Čest jeho památce!

Pan docent Rudolf Anděl se narodil 29. dubna 1924 v Šumburku nad Desnou. Vystudoval reálné gymnázium v Turnově, Filosofickou fakultu UK v Praze – obor dějepis, zeměpis, kde získal v roce 1969 doktorát filosofie. Věnoval se především historii severních Čech a Horní Lužice. Publikoval v médiích i v odborných sbornících. Vydal knižní publikace – například Hrady a zámky Libereckého kraje, knížky o Bezdězu a Frýdlantu v Čechách. Veřejnost ho zná také jako autora odborných textů o husitství a regionální šlechtě. V období normalizace mu byla upřena vědecká hodnost docent, i když ji řádně obhájil. Místo toho následoval zákaz práce na vysoké škole. Působil v Liberci na jazykové škole a na Střední ekonomické škole, ale se zákazem vyučovat dějepis. Spolupracoval na rozsáhlejších projektech, například na rozsáhlé encyklopedii "Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku". V roce 1990 byl Rudolf Anděl opožděně jmenován docentem československých dějin.

Poslední rozloučení se koná ve středu 10. ledna ve 13 hodin ve velké síni libereckého krematoria.

 

Zdroj: tisková zpráva TUL