18.08.2017
Jan Král

Svobodné historické bádání udrží politiky na uzdě

Vztahem mezi panujícím totalitním systémem a náladami a chováním obyvatelstva se zabývá tradiční letní seminář z cyklu Česko-slovenské vztahy, který letos již po 27. pořádá ve dnech 16. - 18. srpna katedra historie Technické univerzity v Liberci.


Třídenní seminář s podtitulem Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva zahájil ve čtvrtek 17. srpna vedle představitelů pořádajících institucí, mimo jiné i velvyslance Slovenska v České republice Petera Weisse, také náměstek primátora Liberce pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr, který nad seminářem převzal záštitu. Úvodního referátu se ujal Robert Kvaček, významný český historik specializující se na období 19. a 20. století.

„Odborné semináře zaměřené do naší historie jsou velmi důležité. Je potřeba, aby historici objektivně hodnotili naši minulost, zatíženou propagandou totalitního režimu,“ řekl na úvod prorektor TUL Ondřej Novák. Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Jan Picek ve své zdravici vzpomněl na svá dětská léta, kdy se nemohl soudružek učitelek zeptat na něco, o čem hovořili jeho rodiče a neshodovalo se s tím, co slyšel ve škole. „Zvolili jste téma složité a komplikované, ve kterém je potřeba zachovat nadhled i pokoru. Jsem rád, že stojím před lidmi, kteří v pohledu do historie nejsou svázání žádnou ideologií a že mohou svobodně diskutovat třeba i o rozdílných názorech,“ řekl profesor Picek. Svobodné historické bádání je podle náměstka primátor Ivana Langra schopné „udržet politiky na uzdě, nastavit jim zrcadlo a zabránit jejich populistickým výkladům a zneužití historických událostí“.

Na třídenním semináři se svými příspěvky vystupují historikové z českých a slovenských univerzit a z dalších institucí, například z Ústavu pro studium totalitních režimů či z Muzea Hlavního města Prahy. Tématy příspěvků jsou například „Politické systémy na území rozbitého Československa v letech 1938/39–1945“, přednáší Jan Rychlík z katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Igor Baka z Vojenského historického ústavu v Bratislavě přednesl příspěvek na téma „Slovenští vojáci na východní frontě v konfrontaci s rasově-vyhlazovacím charakterem války (1941–1944)“.

Hostem mimo československý historický region byl Volker Mohn z Univerzity v Düsseldorfu, jehož téma pro srpnový seminář je „Nacistická kulturní politika jako nástroj ovlivňování nálad obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava“.

Účastníci nesedí pouze v posluchárně, čekají je také dvě exkurze. V úvodní den semináře proběhla exkurze po pobočkách koncentračního tábora Gross-Rosen v podhůří Jizerských hor. „Druhý den pak liberečtí studenti provedli účastníky libereckými ,místy pamětiʻ, což je jeden z výsledků našeho projektu v rámci Studentské grantové soutěže,“ uvedla za organizátory Kateřina Portmann z katedry historie. Na programu byl také literárně-historický večer. „Tento rok přijal pozvání publicista Luděk Navara, který mluvil o nacistických zločinech v obci Ploština a následné spolupráci nacistů s StB. Napsal o tom také knihu ,Smrt si říká Tutterʻ,“ doplnila.

Účastnící semináře se shodují, že letošní téma je dobře zvolené a velmi aktuální a to i vzhledem k tomu, že prakticky celá Evropa zápasí s vlnami pravicového extremismu a rasové nesnášenlivosti. A právě na historických rozborech změn chování lidí v době války, toho, čeho byli schopni vůči sousedům, přátelům a blízkým, se dají odvodit i aktuální závěry. „Všichni byli nějak jiní, objevil se všudypřítomný strach a snaha o přežití. Ale byli i lidé, kteří se nesnažili jen tupě přežít, nebo situaci využit ve svůj prospěch, ale i takoví, kteří neváhali riskovat kvůli jiným. Pak se objevily zobecňující soudy, případy rychlého odsouzení. Patřím ke generaci, která byla odsouzena k tomu, aby nebyla a po ní i další a další… Je na historicích, aby nám pomohli pochopit, jací jsme byli před tím, potom a jací jsme dnes,“ řekl profesor Robert Kvaček, který před 27 lety tradici česko-slovenského semináře založil.

 

Nastavení cookies