09.09.2020
Jana Kodymová

Dalších 23 miliónů na sociální projekty

Dalších 23 miliónů korun na projekty sociálního začleňování získal rezort školství a sociálních věcí ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ). Peníze do Liberce přijdou z OP Zaměstnanost, v němž město na konci srpna uspělo s projekty Asistenti prevence kriminality II a Centrum bydlení Liberec. Projekty, jež získaly velmi vysoké bodové hodnocení, si celkovou dotaci rozdělí zhruba napůl.

„Nově tak budeme moci už na podzim zaměstnat dalších pět asistentů prevence kriminality, celkově tedy už deset, kteří pomáhají v centru města i v sociálně vyloučených lokalitách ve Vesci a Doubí, na Františkově či v Hanychově s dodržováním zákonů a vyhlášek, se začleňováním vyloučených občanů i s mediací případných sporů mezi majoritou a menšinami,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Projekt asistentů prevence město pilotuje od roku 2018 a má s ním velmi dobrou zkušenost. Asistenti jsou velmi aktivní, jsou tzv. na ulici vidět, takže je pozitivně vnímá i veřejnost. „Když jsme se v roce 2016 s městem o asistentech bavili poprvé, panovala zde určitá skepse. Po opakovaných jednáních s vedením městské policie jsme se rozhodli odpilotovat projekt na pět asistentů, i když jsme věděli, že Liberec jako velké město by jich potřeboval nejméně dvojnásobek. S prvním projektem je dobrá zkušenost a za Agenturu jsme rádi, že se město rozhodlo pro návazný projekt ve dvojnásobném rozsahu, tedy 10 asistentů,“ uvedl poradce ASZ Martin Chochola.

Centrum bydlení Liberec je naopak úplnou novinkou. Jedná se o zřízení vstupního kontaktního místa pro bytovou politiku města. „Věřím, že tento projekt zlepší celkovou úroveň služeb kolem městského bydlení, zjednoduší cestu od podání žádosti k přidělení bytu a technicky také oddělí proces podávání žádostí a komunikaci se žadateli od dalšího administrativního zpracování. Usilovali jsme o tento projekt již loni, ale tehdy jsme neuspěli, museli jsme na to jít zgruntu znovu,“ podotkl náměstek Ivan Langr. Souběžně projekt zahrne i podporu sociální práce, protože se prolne s již realizovaným projektem Kontaktní sociální práce.

Primárně se bude projekt soustředit na bytovou nouzi, režim Housing First aj. Časově by Centrum mělo být zprovozněno od ledna 2021. „Především je třeba vyzdvihnout dlouhodobé úsilí města v této oblasti, což potvrzuje i fakt, že projekt získal velmi vysoké hodnocení – 93 bodů ze 100, což znamená, že je ucelený a dobře promyšlený. Nyní čeká projekt centra náročná realizace, při které bude město komunikovat s žadateli o bydlení, vyhodnocovat jejich situaci, dále se učit reagovat na různé situace v bydlení a své zkušenosti promítat do dalších postupů na městě. Hlavním cílem je zabydlovat potřebné a minimalizovat ztrátu bydlení a rizika pro město,“ dodal poradce Martin Chochola.

V předchozích letech už rezort v oblasti sociálního začleňování získal 6,5 miliónů na Asistenty prevence kriminality I (2018), 6 miliónů na kontaktní sociální pracovníky (2018), 29 miliónů na společné vzdělávání dětí z mateřských škol (2016), 28 miliónů na společné vzdělávání žáků ze základních škol (2017) a 77 miliónů na přímé pokračování obou předchozích projektů – Férové školy II (2020).

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.