05.05.2021
Jana Kodymová

Desáté jednání libereckých radních

10. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 4.května. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo radu

Letní zahrádky mají i letos provozovatelé od města zdarma

Provozovatelé restaurací budou mít i letos ZDARMA (před)zahrádky. Město tak - stejně jako vloni – reaguje na jejich zhoršenou ekonomickou situaci kvůli pandemii a chce je touto formou podpořit v jejich podnikání.

Město tím sice přijde zhruba o milion korun, nicméně podpora živnostníkům a podnikatelům, kteří se nyní znovu snaží nastartovat své podnikání, je pro nás důležitější,“  říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Dopis majitelům nemovitostí na Papírovém náměstí

Primátor města Jaroslav Zámečník posílá osobní dopis majitelům nemovitostí a pozemků na Papírovém náměstí. Vlastníky v něm informuje o tom, jaký další postup v obnově této části města Liberec do budoucna chystá. „V dopise vlastníky mimo jiné žádám o spolupráci a vyzývám je, aby se v případě zájmu na město kdykoliv obrátili se svými návrhy a představami, jak by celá lokalita tzv. Papírového náměstí podle nich měla vypadat. Rádi bychom znali názor našich sousedů ještě dříve, než se tam začne projektovat a utvářet komplexní návrh toho, jak bude toto cenné území v dolní části města jednou vypadat,“  říká primátor města Jaroslav Zámečník.

 

Vandalství na náměstí Dr. E. Beneše

Primátor Liberec Jaroslav Zámečník ostře odsoudil jednání zatím neznámého řidiče osobního vozidla značky BMW, který v nočních hodinách z neděle na pondělí vjel do prostoru náměstí Dr. E. Beneše a uprostřed noci tam driftoval.

„Městská policie se tímto jednáním bude zabývat. Ostatně, prostor je monitorován kamerovým systémem. Věřím, že se viníka podaří identifikovat a potrestat ve správním řízení.  Něco takového rozhodně nebudeme tolerovat. Sice nedošlo ke škodě na majetku a naštěstí ani ohrožení zdraví a životů občanů, nicméně podobné chování v historickém centru města je naprosto nepřijatelné,“ uvedl  primátor města Jaroslav Zámečník.

 

Z programu rady města:

Bod č. 23: Záměr  vytvoření  dokumentu  "Zásady  pro  spolupráci  s  investory  na  rozvoji  veřejné infrastruktury statutárního města Liberec"

Město chce nastavit pravidla pro spolupráci s investory, a proto vytvoří dokument  "Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Liberec“.  Nyní jmenovala členy pracovní skupiny. Předsedou je primátor Liberce Jaroslav Zámečník, jejími členy pak náměstci Zbyněk Karban,  Jiří Šolc a náměstkyně Radka Loučková Kotasová, dále radní Petr Židek, zastupitelé Jaromír Baxa a Jindřich Felcman, tajemník libereckého magistrátu Martin Čech a vedoucí odboru Kancelář architektury města Liberce Jiří Janďourek.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka jde o dokument, který rozhodně není žádným „strašákem“ pro investory. „Naopak. Město tím dává jasně najevo, že má o spolupráci s investory zájem. A že je připraveno s nimi spolupracovat tak, aby to pomohlo oběma stranám. Zkušenosti z jiných měst navíc ukazují, že podobná pravidla se jak městům, tak investorům vyplácejí,“  říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Skupina společně vypracuje dokument, který nastaví stejná pravidla přípravy investičních záměrů mezi statutárním městem Liberec a konkrétními investory, neboť koordinovaný postup města a investora umožní, aby případné nesoulady a nejasnosti mohly být včas odstraněny ještě v předprojektové fázi, a příprava investičních záměrů investorů proběhla co možná nejrychleji. Bude se jednat vždy o dobrovolnou dohodu dvou rovnoprávných stran a dohoda povede ke zrychlení samotné realizace developerských záměrů a ke snížení nákladů na neprojednané projektové dokumentace. Zásady přispějí k trvale udržitelnému rozvoji města, podpoří jeho kompaktní rozvoj, následnou funkční správu a ochrání veřejný zájem.

Smyslem těchto Zásad je nastavit transparentní prostředí, s rovnými pravidly pro všechny investory, kteří hodlají na území města Liberce realizovat svůj investiční záměr a zároveň garancemi, které získávají město i developer. Chceme  zajistit, aby se ve městě stavělo koncepčně a s novou výstavbou vznikalo také kvalitní vystavěné prostředí s potřebnou veřejnou infrastrukturou,“ říká Jiří Janďourek z Kanceláře architektury města Liberec.

Zásady budou klást důraz na rozvoj kvalitních veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, dopravní a technické infrastruktury a zařízení občanské vybavenosti, aby byly zajištěny odpovídající kapacity občanské vybavenosti, veřejných služeb a veřejné infrastruktury, které budou sloužit stávajícím obyvatelům statutárního města Liberec i novým obyvatelům a uživatelům těchto investičních záměrů.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 17: Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM –pro administraci a související právní poradenství veřejné zakázky "Rekonstrukce a stavební úpravy MPB Liberec"

Právní služby bude městu poskytovat společnost act  Řanda  Havel  Legal  advokátní  kancelář,  s.r.o., z Prahy, za  cenu  v  celkové  maximální  výši 494 890 Kč s DPH, Rozhodla o tom liberecká městská rada na svém úterním jednání. Jedná se o službu k zajištění výběru zhotovitele stavby a související právní poradenství v průběhu rekonstrukce městského plaveckého bazénu (MPB).

Projekční práce na zakázce Rekonstrukce a stavebních úprav městského plaveckého bazénu se nyní nacházejí ve fázi zpracování Dokumentace pro provedení stavby (DPS). Termín odevzdání  DPS  je  plánován  na červenec  2021.  Předpoklad  zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je září 2021.

Výběr zhotovitele stavby a vlastní realizace stavby v roce 2022 –2024 bude největší investiční akcí statutárního města Liberec. Je proto absolutní nutností mít spolehlivou a prověřenou společnost, která plynně naváže se svou znalostí předchozích zakázek a zajistí spolehlivě průběh výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky a právní pomoc při realizaci stavby,“ komentuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 25: Oprava veřejného osvětlení ulice Ke Kapličce

Další obdobnou akcí prokazující spolupráci a koordinaci stavebních zásahů se společností ČEZ, Distribuce, a.s.,  je výměna kabelových rozvodů na veřejném osvětlení v ulici Ke Kapličce.

ČEZ má v této ulici vlastní záměr, kdy zde bude pokládat nové kabelové vedení. V rámci stejného výkopu se jako město přidružíme a na stávajících světelných bodech vyměníme kabelové rozvody a sloupy našeho veřejného osvětlení,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Opravu veřejného osvětlení v souvislosti  s rekonstrukcí společností ČEZ Distribuce, a. s., provede společnost KOLLERT ELEKTRO, s.r.o., za cenu 645 778 Kč s DPH. Práce začnou v květnu a potrvají do srpna.

Bod č. 28: Vypsání VŘ na zakázku "Souvislá údržba po opravách IS – lokalita Slovanské údolí a Javorová, Liberec"

V současné době probíhá rekonstrukce  inženýrských  sítí  plynovodu, kanalizace  a vodovodu v lokalitě ulic Slovanské údolí  a  Javorová v Lidových sadech. Po skončení prací pak město zajistí finální pokládku povrchů chodníků a úpravu všech dotčených komunikací. Nyní liberečtí radní schválili vypsání veřejné zakázky na tyto práce. „Oprava  spočívá  v  celkové  obnově  konstrukčních  vrstev  a  povrchů  vozovky,  přilehlých  chodníků  a zpevněných ploch v celkové délce 778 metrů,“ říká náměstek Jiří Šolc.

Stávající asfaltový povrch bude částečně zachován a částečně bude nahrazen kamennou dlažbou. V křižovatkách ulic Purkyňova - Javorová, Purkyňova -Slovanské údolí  a  Purkyňova – Horova se vytvoří zvýšené  křižovatkové  plochy  z  kamenné  kostky  se zvýšením o 80 mm.  V křižovatkách ulic Javorová - Stroupežnického a Javorová - Slovanské údolí budou křižovatky provedené z kamenné dlažby bez zvýšení, a to z důvodu jejich velkého podélného spádu.

Parkovací pruhy a zpevněné krajnice pokryje kamenná dlažba. Povrchy chodníků, též z kamenné mozaiky, doplní hmatové prvky. Stávající uliční vpusti zhotovitel opraví a přibydou 4 nové a zajistí také obnovu  veřejného osvětlení, která spočívá ve výměně kabelového vedení, stožárů i svítidel.

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 12,2 mil. korun. Do konce července rada města vybere zhotovitelskou firmu.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.