11.09.2020

Dětský odpadový den se vydařil

Ve středu 9. 9. 2020 proběhl v parku nad Tržním náměstím u Budyšínské ulice tradiční Dětský odpadový den, který se na tomto místě konal již počtvrté.

Naštěstí počasí akci přálo, a tak se na místě sešlo zase plno malých návštěvníků, kteří se hravou formou dozvěděli něco o tom, jak se správně odpad třídí, jak je s ním dále nakládáno a co lze z odpadu vyrobit. Bylo zde rozmístěno nejenom mnoho atrakcí, ale i soutěží a kvízů či rozličných naučných materiálů. Děti si za správné splnění úkolů mohly odnést nějakou tu sladkost nebo např. oblíbené tašky na třídění.

Velkou atrakcí byla speciální skákací dráha, nafukovací skluzavka, či skákací čajová konvice. Nechyběly popelkáry, malé svozové autíčko či koloběžky. Pro velké i malé zde byl přistaven i svozový vůz společnosti FCC Liberec s.r.o. či pro zajímavost automobil na elektrický pohon.

Tradičně se do akce zapojily všechny kolektivní systémy, s nimiž město spolupracuje, ať to je např. společnost Elektrowin a.s, Asekol a.s, EKO-KOM a.s., dále společnost Dimatex CS spol. s r.o., která ve Stráži nad Nisou zpracovává nepotřebný textil a v neposlední řadě svozová společnost FCC Liberec s.r.o., která v Liberci sváží komunální odpad.

Všem návštěvníkům děkujeme za účast a zase za rok na viděnou.
 

Nastavení cookies