04.07.2022
Jan Král

Druhý ročník participativního rozpočtu zná vítěze. Uspělo 11 projektů

Statutární město Liberec zná výsledky druhého ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Liberec. Liberečané rozhodli o 11 projektech, které město v následujících měsících zrealizuje.

O druhý ročník byl velký zájem, Liberečané přihlásili celkem 50 návrhů. Pravidla pro postup do hlasování splnilo 40 návrhů, o kterých nakonec v průběhu tří týdnů svými hlasy rozhodlo 3 739 Liberečanů, což je o 317 více než v prvním ročníku.

Realizace se podle výsledků hlasování dočká 11 projektů v celkové hodnotě 5 milionů korun. Absolutně nejvíce hlasů (1 285) získal projekt na pokračování revitalizace Lesního koupaliště. Největší podporu získalo z velkých projektů dále Místo, které nás spojí (oživení břehu řeky Nisy naproti fotbalovému stadionu), Hřiště Spáleniště (sportovní vyžití pro děti a mládež) a Bezpečná cesta nejen pro děti do školy (úprava úseku komunikace v Machníně). Z těch menších projektů posbíral nejvíce hlasů Kultivovaný předprostor Kina Varšava, Rozkvetlá Fügnerka, Ostašovský parčík pro děti, Revitalizace veřejného prostoru před ZŠ 5. května, Nisa – trojúhelník pod sídlištěm, Dětské hřiště Wintrova a Návrat sochy Mír (Dívka s holubicí) před vlakové nádraží.

Přehled výsledků hlasování vidíte v tabulce níže. Zeleně jsou označeny úspěšné projekty a červeně kontroverzní projekty, které musejí být podle schválených pravidel participativního rozpočtu vyřazeny (jde o projekty, které získaly více než 25 % negativních hlasů z celkového počtu projektu udělených hlasů).

 „Jsem rád, že i druhý ročník participativního rozpočtu doprovázel zájem Liberečanů, je vidět, že jim není lhostejné, jak naše město vypadá a jak se v něm žije. Smyslem celého tohoto projektu je nejen něco nového postavit nebo vylepšit, ale také zapojit občany více do rozhodování o využití části městského rozpočtu. Už se těším, až se do realizace jednotlivých vítězných projektů pustíme, některé chceme zahájit a dokončit už v letošním roce. Například do Ostašovského parčíku jsme již s Kanceláří architektury města vybrali herní prvky, bavili jsme se také o podobě prostoru před ZŠ 5. května. Chtěl bych také zdůraznit, že se detailně podíváme i na projekty, které nedostaly dostatek hlasů. Nehodíme je do koše, ale navrhneme jiný způsob, jak je zrealizovat. Spousta z nich pomůže danou čtvrť zkrášlit či zpříjemnit život místních obyvatel,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. „Už dnes se ukazuje, že stojí za to v participativním rozpočtu pokračovat a případně i zvětšit objem finančních prostředků,“ dodal.

Hlasování probíhalo na webových stránkách www.liberec.cz/tvorimeliberec/ v období od 9. do 30. června 2022 a zúčastnilo se ho 3 739 občanů, jejichž hlasy rozhodly o celkovém pořadí jednotlivých návrhů. Většina hlasujících byly ženy (57 procent) a lidé ve věku od 31 do 45 let. Každý hlasující měl k dispozici 1 až 3 kladné hlasy a také mohl jednomu návrhu přidělit záporný bod. Pořadí návrhů je stanoveno podle celkového množství bodů, které jednotlivé návrhy po odečtení záporných bodů získaly.

Lidé vybírali ze 40 návrhů, které v předchozích měsících sami vymysleli a přihlásili. Na výběr měli z ryze praktických věcí přes projekty řešící volný čas až po věci, které jsou hezké a přináší potěchu oka. Projekty byly rozděleny do dvou kategorií: v hodnotě do 200 tisíc Kč (14 projektů) a v hodnotě od 200 tisíc Kč do 1 milionu Kč (26 projektů).

V prvním ročníku v roce 2020 vybrali Liberečané k realizaci 12 projektů. Rozhodli o rozvoji Lesního koupaliště, úpravách cyklostezky, parků, vyhlídky, výstavbě dětských hřišť a odpočinkového mola, výsadbě květin nebo také o vytvoření busty Františka Peterky.

Nastavení cookies