28.12.2021
Jana Kodymová DiS.

Kulturní fórum řešilo přípravu Liberce ke kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2028

Jak by se mohl nebo měl Liberec proměnit do roku 2028? Nebo jaké hodnoty může nabídnout v rámci spolupráce evropských měst? Tyto, ale i mnohé další otázky, řešili účastníci již druhého Kulturního fóra, které se konalo v uplynulých dnech v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Zástupci různých kulturních institucí, spolků, ale i komerční sféry, zároveň řešili postup a přípravu pro podání přihlášky ke kandidatuře Liberce na Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2028.

Projekt Liberec 2028, kterým město Liberec deklaruje jasný zájem se kandidatury zúčastnit, stojí především na širokém vnímání kultury a kulturnosti. Jeho vizí je probouzet v lidech jejich přirozenou činorodost, individuální kreativitu a chuť se aktivně podílet na rozvoji prostředí kolem nás. To vše s cílem zvýšit kvalitu života ve městě ve všech jeho podobách (kultura, školství, sport, cestovní ruch, veřejný prostor, inovace a digitalizace služeb, uplatňování občanských a sociálních práv aj.),“ říká Markéta Sabáčková  (doplň si „funkci“)….

Titul EHMK se evropským městům neuděluje „za zásluhy“, tedy za to, jak město teď a tady vypadá a funguje. Ale především za to, jakým způsobem jsou konkrétní obec a region schopni i připraveni se rozvíjet do budoucna.

 „Na jeden rok je tak veškerá pozornost všech zaměřena na konkrétní město nebo region. A v tom vidím velikou příležitost.  Je to šance, jak Liberec zviditelnit jako značku. Ale současně i jako místo, kde máme stále co zlepšovat. Naše město je obecné vnímáno spíše jako sportovně založené. Dokonce jsme získali i titul město sportu. Nicméně, proč nekandidovat i na město kultury? Nedávno o tento titul usilovala Žitava. Pokud si myšlenku kandidatury dokázalo představit město s 35 000 obyvateli, věřím, že minimálně stejné sebevědomí a ambici budeme mít i my, Liberečané,“ říká k přípravě na podání přihlášky ke kandidatuře na EHMK 2028 primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Zároveň dodává, že jednou z podmínek kandidatury je například sestavení odpovědí na 48 klíčových otázek, které mají charakterizovat, jak dané město v rámci své kandidatury přemýšlí o vlastní kultuře.

„Měl jsem příležitost se seznámit s tím, jak na tyto otázky odpovídala některé jiná města, co už se o kandidaturu pokoušela. A jsem přesvědčený, že i kdyby na konci celého snažení a naší vlastní kandidatury byla pouze sestava odpovědí na tyto klíčové otázky, pořád stojí za to, abychom o kandidaturu sami usilovali. Už proto, že si uvědomíme cenu a hodnoty, kterou pro nás naše město z hlediska nejen kulturnosti má, ale také to, že bychom s tímto odkazem měli umět dobře pracovat i do budoucna,“ dodává primátor Zámečník.

Přestože kandidátem na EHMK zpravidla bývají konkrétní samostatná města, Liberec se rozhodl spojit síly pro svou kandidaturu nejen se širším okolím, ale i s Libereckým krajem.

Liberec vždy byl a je evropským městem. Mimo jiné i kvůli skvělé spolupráci se svými sousedy. Včetně těch z Žitavy, kteří se už kandidovat pokusili. Že je Liberec i městem kulturním, dokládá mimo jiné i přítomnost mnoha skvělých kulturních institucí a počet lidí, kteří u nás kulturu vytvářejí. Kandidatura je nejen pro ně obrovská šance. A zároveň příležitost k tomu, aby spolu všichni začali opět více mluvit a spolupracovat. To vnímám jako jedno z hlavních témat kandidatury. Zároveň je to možnost, jak o kultuře více mluvit i s lidmi, kteří ji tolik neznají, nevnímají. A to jen proto, že je nikdo nenaučil chodit do divadla, na koncerty vážné hudby a podobně. Je to šance, jak mluvit s lidmi, kteří mají třeba jiné názory, než my. Kteří žijí v jiné bublině, než my. Pokud ale chceme změnit společenskou situaci, která se po roce a půl covidového období dostala do roviny, že pomalu nikdo nemluví s nikým, musíme se změnit. A tyto bubliny začít znovu spojovat. A kandidatura Liberce na Evropské hlavní město kultury tomu může významně napomoci,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Soutěž o titul Evropského hlavního města kultury je dvoukolová. Liberec má nyní devět měsíců na vypracování první přihlášky, kterou musí odevzdat na Ministerstvo kultury České republiky do 1. září 2022. Očekává se, že vyhlášení výsledků kola prvního proběhne v rámci podzimu roku 2022. Finále se pak očekává v druhé polovině roku 2023.

Zajímá Vás Liberec2028, máte nějaké návrhy, připomínky, chcete se zapojit?

Více se o projektu a kandidatuře dozvíte na www.liberec2028.eu, kde nás můžete kontaktovat i na adrese: info@liberec2028.eu.

 

Nastavení cookies