06.01.2017
Jana Kodymová DiS.

Kulturní počin 2016 vzejde z 19 akcí

Kulturním počinem roku 2016 se stane jedna z 19 akcí, které byly v uplynulém roce veřejností navrženy do 1. ročníku nové soutěže statutárního města Liberec. Všechny nominace dostala nyní k posouzení komise pro kulturu a cestovní ruch, která z nich vybere tři vítěze. Ti, resp. jejich tvůrci, obdrží v únoru při slavnostním vyhlášení finanční odměnu 20 000, 10 000 a 5 000 korun.

 

„Záměrem soutěže je podpořit kulturní dění v Liberci a zájem veřejnosti o ně, přihlásit bylo možno výhradně akce/ projekty/ počiny, které se na území města uskutečnily či byly realizovány v období od 1. 1. do 31. 12. 2016. Celkový počet nominací hodnotím pro první ročník jako velice solidní, letos chceme ještě zapracovat na propagaci soutěže a také zjednodušit systém podávání nominací,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Mezi nominacemi najdeme například liberecký koncert České filharmonie, Německo-českou výstavu 1906/2016 i doprovodnou publikaci k této výstavě, odborníky oceněnou inscenaci Naivního divadla Čechy leží u moře, představení Divadla F. X. Šaldy Podivný případ se psem s tlumočením do znakového jazyka, projekt kina Varšava, výstavu lidových krojů Horní Lužice, odbornou historickou publikaci o městské části Jeřáb, rekonstrukci interiérových prvků kostela sv. Vojtěcha, sborník inscenací školního souboru Bezejména, soubor kulturních akcí v kostele sv. Bonifáce anebo 19 pomníčků na bývalé židovské obyvatele Liberce – tzv. kameny zmizelých.

Do soutěže mohli lidé nominovat prakticky jakékoli kulturní dílo. Od literárních počinů, přes inscenace, výstavy, umělecká díla či jejich rekonstrukce, umělecké performance, živá vystoupení či mediální počiny. Podmínkou však bylo nominaci řádně zdůvodnit a vyjádřit její přínos pro veřejnost. „Jsem hrozně rád především za tu neuvěřitelnou pestrost nominací, takový byl můj původní záměr. Tedy aby o kulturní počin soutěžily projekty z co nejširšího kulturního spektra, ať už jde o akce masové či komorní, mainstreamové či alternativní, reprodukované či živé. Snad i zajímavý finanční bonus pro vítěze napomůže tomu, že se soutěž o kulturní počin ve městě pevně uchytí,“ doplnil Ivan Langr.

 

 

Nastavení cookies