09.09.2022
Jan Král

Liberec ocenil špičkové lékaře a strojaře

Statutární město Liberec ve čtvrtek 8. září ocenilo další významné Liberečany. Medaili města převzali z rukou primátora Jaroslava Zámečníka v obřadní síni radnice strojař a vědec Miroslav Václavík a dvojice špičkových lékařů, neurochirurg Petr Suchomel a přednosta Traumatologicko-ortopedického centra Jaroslav Šrám.

prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. (*1943) vystudoval FS VŠST v Liberci, profesorem v oboru Konstrukce strojů byl jmenován v roce 2000. V roce 1990 byl jmenován ředitelem VÚTS a v r. 1992 generálním ředitelem VÚTS Liberec, a.s. Ve vědecko-výzkumné činnosti se zaměřil na teorii mechanismů, zejména navrhování vačkových a kloubových mechanismů. Ve funkci ředitele ústavu se věnuje řízení technického rozvoje, zejména výzkumu a vývoje textilních strojů a strojů v příbuzných oborech. V roce 2006 byl jmenován vedoucím katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti SF TU v Liberci. Dále je členem Rady AVO (Asociace výzkumných organizací), členem vědecké rady textilní fakulty TU v Liberci, člen představenstva České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ, o.s. a prezidentem České technologické platformy TEXTIL. Je členem Výzkumné rady TA ČR.

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D. (*1958) absolvoval FVL UK v Praze v roce 1983, poté pracoval na chirurgické klinice v Ústí nad Labem, od roku 1984 tamtéž na neurochirurgii. Od roku 1993 byl přednostou Neurocentra Krajské nemocnice Liberec. Jako první na světě dokázal 2. října 2006 se svým týmem vyoperovat pacientovi druhý krční obratel zasažený nádorem, aniž by přitom obětoval obě životně důležité páteřní tepny. Prof. Suchomel je též proděkanem Fakulty zdravotních studií TUL. Prof. Suchomel společně s MUDr. Lukášem se zasloužili o ocenění Evropské centrum excelence v oblasti operací páteře pro KNL a.s. Oba společně položili základy nového oboru spondylochirurgie, tedy chirurgie páteře. Evropské ocenění potvrzuje kvalitu našich neurochirurgů a jejich schopností operovat páteř nejen po úrazech, ale i kvůli nádorům a degenerativním poškozením páteře.

MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D. (*1965) vystudoval FVL UK v Praze (1984 – 1990), získal dvě atestace z chirurgie a specializační z traumatologie. Od roku 1990 pracuje na Traumatologickém centru Krajské nemocnice Liberec, v roce 2003 se stal vedoucím lékařem spinální jednotky, v roce 2013 jejím primářem. Od roku 2016 pak přednostou Traumacentra.

 

Nastavení cookies