14.05.2021

Liberec změní právní kancelář, která řeší převod bytů na družstevníky

Město Liberec ukončí spolupráci s advokátní kanceláří Arzinger & Partneři, která měla na starosti zpracování a přípravu znění smluv k převodu bytových jednotek na družstevníky. Jejich převod za korunu odhlasovali letos v dubnu zastupitelé.

Pracovní skupina, složená ze zástupců všech politických uskupení, která má převod družstevních bytů na starosti, tento týden vedení města zároveň navrhla, aby se na základě jejího doporučení vybrala pro přípravu smluv k převodu bytů jiná právní kancelář. Důvodem je, že závěry a stanoviska, které kancelář Arzinger & Partneři městu doručila, neumožňují uzavřít s družstevníky nové smlouvy tak, jak to předpokládali zástupci vedení města i pracovní skupiny. Změnu právní kanceláře musí ještě odhlasovat městská rada.

Právníci Arzinger & Partneři připravili v uplynulých dnech pro město Liberec návrh nových smluv a podmínek k převodu družstevních bytů. S jeho zněním, zejména pak některými podmínkami, ale zástupci vedení města i pracovní skupiny nesouhlasí. Kancelář Arzinger & Partneři nicméně na svém návrhu a jeho zdůvodnění trvá s odvoláním na respektování a dodržování zákona o obcích.

„Závěry této právní kanceláře nám bohužel neumožňují uzavřít kupní smlouvy tak, jak jsme předpokládali. Při posuzování návrhu nových smluv mezi městem a družstevníky, které mají všem zúčastněným konečně zajistit férový a hlavně právně zcela čistý převod bytů z města na družstevníky, jsme narazili na některé body, které nemohou družstevníkům garantovat převod za korunu s podmínkami, které v dubnu odsouhlasili zastupitelé. Neznamená to, že by dotyčná právní kancelář odvedla špatnou práci. Její výklad a zpracování návrhu smluv ale nemůžeme akceptovat,“ říká primátor Jaroslav Zámečník.

Na jednání vedení města, kterého se začátkem týdne mimořádně zúčastnila i většina radních a zástupců pracovní skupiny pro převod bytů z města na družstevníky vedené zastupitelem a radním Petrem Židkem, proto padlo rozhodnutí spolupráci s právní kanceláří Arzinger & Partneři ukončit.

„Všichni přítomní zároveň souhlasili, že členové pracovní skupiny pro dořešení převodu družstevních bytů osloví několik dalších právních kanceláří, které mají s řešením této problematiky rovněž zkušenosti. Věřím, že pracovní skupina co nejrychleji zajistí nové právní stanovisko, které obratem předloží družstevníkům i zastupitelům. Oběma stranám tohoto nešťastného sporu jde hlavně o to, aby co nejdříve našly společné řešení, ale současně respektovaly zákony této země,“ upozorňuje liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Podle Jakuba Svobody, zástupce Arzinger & Partneři, která návrh smluv pro město doposud připravovala, právní kancelář rozhodnutí města respektuje.

„Jde o rozhodnutí klienta, v tomto případě statutárního města Liberec, na které má právo. Proto ho respektujeme. Stejně jako fakt, že se město chce obrátit na jinou právní kancelář. Za svým právním stanoviskem, jakož i za návrhem smluvních podmínek převodů na bytová družstva, které jsme pro město připravili, si nicméně pevně stojíme a s ohledem na stávající právní úpravu na něm nejsme schopni nic změnit,“ říká Jakub Svoboda z právní kanceláře Arzinger & Partneři.

Jakmile pracovní skupina doporučí konkrétní novou právní kancelář, město s ní uzavře smlouvu. Ihned poté právníci musí co nejdříve připravit nový návrh znění budoucích smluv mezi městem a družstevníky.

„Doufám, že se pracovní skupině podaří najít novou právní kancelář, která vypracuje návrh smlouvy přijatelný jak pro město, tak pro družstevníky, co nejdříve. A že vše stihne připravit tak, abychom věc mohli projednat na nejbližším řádném zastupitelstvu koncem května,“ dodává primátor Jaroslav Zámečník.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.