25.02.2019
Pavel Chmelík

Machnínským chybí chodníky, přechody, ale i hospoda

Chodníky, kanalizaci ale i společenský život probírali občané Machnína, Karlova a Bedřichovky s vedením města na společném setkání ve čtvrtek 21. února v Machníně. Členové tamního osadního výboru také primátora a náměstky seznámili s reáliemi těchto čtvrtí přímo v terénu.

 

Součástí setkání s občany byla návštěva vzorně vedené základní školy v Heřmánkové ulici a fotbalového hřiště, které je důležitým místem společenského života.

Machnínská škola trochu vybočuje z běžného standardu libereckých škol. Výuka probíhá ve třech sobě vzdálených budovách. Dvě jsou v Ostašově, jedna malotřídka právě v Machníně v Heřmánkové ulici. Škola má dvě třídy pro 40 dětí v pěti ročnících. 

„Zvládnout dva ročníky, dokonce i tři ročníky v jedné třídě je pro učitele výzva. Velmi nám pomáhá systém výuky pod názvem Začít spolu. Je to obdoba například montessori výuky. Jedním z principů je využívání spolupráce starších dětí při výuce nižších ročníků,” uvedl ředitel školy Radek Vystrčil.

Machnínská škola, respektive ZŠ Ostašov, čtvrtým rokem využívá štědré podpory nadace libereckého miliardáře Petra Kellnera Pomáháme školám k úspěchu. Školy dostávají příspěvky, moderní vybavení, externí konzultantské a mentorské služby a podobně. The Kellner Family Foundation takto podporuje jen deset škol v zemi. Primátor Jaroslav Zámečník, náměstci Jiří Němeček, Ivan Langr, Zbyněk Karban, Jiří Šolc a radní Petr Židek ocenili úspěchy školy, která patří k nejlepším v Liberci.

Největším problémem školy jsou prostory, které nestačí. Celková kapacita 280 dětí je téměř naplněna, budova 2. stupně na Křižanské ulici postrádá odborné učebny a všechny třídy jsou naplněny na 100 %. Prostory nejsou ani pro praktické vyučování.

Jednou z věcí, které Machnínské trápí, je absence hospody, místa společenského setkávání. Tato připomínka se prolínala celou návštěvou Machnína. Město v této věci nemůže bohužel moc udělat. Posledním ostrůvkem zábavy tak přes teplejší období roku zůstala budova fotbalového klubu. Na hřišti se lidé přes léto často setkávají a fotbalové plocha bývá vytížena sportovci. Nyní město Liberec s fotbalisty TJ Jiskra Machnín řeší pronájem hřiště na dalších deset let.

Na společném setkání s občany primátor Jaroslav Zámečník představil současné vedení města  a přislíbil součinnost při řešení místních problémů. „Nebudeme vám slibovat nic nerealistického. Prostředky má město omezené a neustále se ve všech oblastech potýkáme s obrovským vnitřním dluhem. Ten můžeme umazávat je postupnými kroky a na záležitosti, které lze řešit relativně rychle, se zaměříme,” uvedl primátor. 

Z následné diskuzi vedení města s občany vyplynuly nejzásadnější bolesti Machnína. Místní osadní výbor je aktivní a připravil si pro vedení města exkurzi po místech, která by chtěli změnit. Většinou se jedná o chybějící chodníky, opravy, údržbu a rozšíření komunikací, chybějící kanalizaci. 

Machnínské setkání ukázalo, jak moc jsou pro rozvoj čtvrtí důležité osadní výbory. Na představitele města byli jeho členové dobře připraveni. Diskuze například otevřela otázku chystaného chodníku podél Staré ulice do Svárova, kde se budou měnit inženýrské sítě a je možnost, že by se zde město připojilo s opravou chodníku. Místní ale tento chodník nepovažují za důležitý. 

„Bylo by lepší přesunout peníze na vybudování přechodů pro chodce v centru Machnína, kde chodí děti do školy. To by bylo pro občany velmi přínosné,” řekl Jiří Boháč z Osadního výboru Machnín, Karlov a Bedřichovka. Přesto, že bylo město rozhodnuto chodník opravit, po stanovisku občanů slíbil Jiří Šolc detailnější prozkoumání projektu s tím, že se pokusí aktivitu přesunout na vybudování požadovaného přechodu pro chodce v centru Machnína.

Jedním z přání místních je instalace zpomalovacího semaforu na Hrádeckou ulici. „Je to krajská komunikace a bohužel to není úplně jednoduché. Je k tomu potřeba projekt, povolení a další náležitosti. Realisticky to vidím tak, že by k instalaci semaforu, který zpomalí dopravu, mělo dojít v příštím roce,” vysvětlil náměstek Jiří Šolc.

Během letošního roku dojde k instalaci zrcadla na výjezdu z cyklostezky. Řada přijde na zkultivování pěšiny k mateřské školce, která zarůstá nálety a místními je využívána, dle přání obyvatel se instalují dopravní značky a další.

Do plánů město zařadí vybudování chodníků v Hrádecké ulici s čímž by mohla pomoci případná výstavba objektů soukromých investorů. S tím by bylo spojeno i nové veřejné osvětlení.

Z Karlova pod Ještědem zaznívá požadavek vybudování souvislého chodníku v Mimoňské ulici. „Jde o větší investici, na kterou nyní město nemá, ale budeme sledovat hustotu provozu, a pokud vyjde sčítání nad 500 aut denně, což si myslím, že vyjde, tak požádáme o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování společné cesty pro cyklisty a chodce. Pokud bychom byli s žádostí úspěšní, mohli bychom cestu postavit v roce 2020 nebo 2021,” podotkl Jiří Šolc.

„Osadní výbory jsou orgánem zastupitelstva města, v Liberci jich je sedm. Jsme rádi, když se ve čtvrtích najdou lidé, kteří obětují svůj volný čas a zjišťují, co jejich sousedy opravdu trápí. Proto plánujeme podporu všech osadních výborů formou příspěvku v řádu desítek tisíc korun ročně,” oznámil na závěr setkání chystanou novinku na podporu osadních výborů v Liberci primátor Jaroslav Zámečník.

 

 

Nastavení cookies