14.10.2021
Jana Kodymová DiS.

Město dvouletým nákupem energií ušetřilo 50 milionů korun. A dalším 94 subjektům zajistilo úsporu ve výši 73 milionů korun

Správné rozhodnutí vedení města Liberce před dvěma lety hromadně nakoupit elektřinu a zemní plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno přineslo Liberci a jeho příspěvkovým organizacím, akciovým společnostem a dalším subjektům, které se k hromadnému nákupu energií přidružily, významnou úsporu finančních nákladů.

Na jaře 2020 se nejen kvůli koranovirové pandemii, a snížení poptávky po energiích, dostaly ceny elektřiny a zemního plynu na komoditních burzách na historické minimum. Rozhodnutí města Liberec nakoupit energie na 2 roky, a tím dočasně zafixovat cenu, tedy až do 31. prosince 2022, se nyní ukázalo jako velmi dobré. Za rok 2021 jsme díky sdruženému nákupu komodit a zafixování ceny elektřiny a zemního plynu ušetřili asi 3,3 milionů korun. Predikce pro rok 2022 je kvůli celoročnímu růstu ceny ještě výraznější a  úspora města může dosáhnout až 50 milionů korun, “ vypočítává primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

V letošním roce vynaložilo město Liberec za elektrickou energii přibližně 19,1 milionů Kč (bez DPH) a za plyn přibližně 9,4 milionů Kč (bez DPH) a tak to zůstává i pro rok 2022. 

Co se týče kalendářního roku 2022, tak tam, z pohledu statutárního města Liberec, žádný problém není,“ potvrzuje Michal Šálek, referent odboru územního plánování, který má nákup těchto komodit na starosti.

Město cenu na jaře 2020 soutěžilo pro 94 subjektů, tedy nejen pro odběrná místa v gesci jednotlivých odborů statutárního města Liberce, ale také pro své příspěvkové organizace a akciové společnosti. Těmi jsou nejenom objekty mateřských škol, základních škol, zoologické a botanické zahrady a libereckých divadel, ale také technických služeb města Liberec.

„K Liberci se ve sdruženém nákupu energií připojilo také 12 okolních měst a obcí a jejich příspěvkových organizací a akciových společností. Mezi ně patří například obecní a městské objekty, mateřské a základní školy, pečovatelské domy, technické služby a v neposlední řade  významný nadregionální spolek Brána Trojzemí. Celkově tak jde, včetně organizací města, o 94 subjektů, které za hromadný nákup energií výrazně ušetřily,“ komentuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Silovou elektřinu nakoupila korporátní skupina za 1271 Kč/MWh bez DPH v hladině nízkého napětí a za 1299 Kč/MWh bez DPH v hladině vysokého napětí.  U maloodběru zemního plynu byla dosažena cena 435 Kč/MWh bez DPH a u velkoodběru 440 Kč/MWh bez DPH. Rovněž jako u elektřiny se jedná o obchodovatelnou část ceny.

Vítězové tendru pro roky 2021 a 2022 se staly EP ENERGY TRADING, a.s. a Pražská plynárenská, a.s. Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) jsou momentálně roční kontrakty elektřiny pro rok 2022 uzavírány s kurzem 3750 CZK/MWh a zemního plynu v ceně 1200 CZK/MWh.

To, co se nyní děje na trhu s energiemi není dobrá zpráva po jednotlivé domácnosti, nicméně za město Liberec se naše rozhodnutí před dvěma lety nyní potvrzuje jako správné a jsem rád, že tímto našlo město příhodnou finanční úsporu,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Problém může nastat v roce 2022, kdy je v plánu další burzovní nákup , buď na jeden nebo dva kalendářní roky,  a vzhledem k neustále rostoucím cenám na světových burzách může dojít k významnému nárůstu nákladů na zmíněné komodity,“ uzavírá referent odboru ÚP Michal Šálek.

 

Nastavení cookies