12.11.2021

Možnost kandidatury na nové přísedící Okresního soudu v Liberci

Statutární město Liberec připravilo pro občany na svých webových stránkách novou životní situaci Co dělat když… se chci stát přísedícím Okresního soudu v Liberci.

Základní informací pro výkon funkce přísedících okresního soudu je, že soudci a přísedící vykonávají rozhodovací činnost okresního soudu. Senáty okresního soudu se skládají z předsedy senátu a 2 přísedících. Přísedící Okresního soudu v Liberci jsou voleni zastupitelstvem města do funkce na dobu 4 let.

Pokud máte zájem kandidovat na funkci přísedícího Okresního soudu v Liberci a splníte tyto podmínky: jste státními občany České republiky, plně svéprávní a bezúhonní, máte zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že budete svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení jste dosáhli věku nejméně 30 let, jste přihlášeni k trvalému pobytu v Liberci nebo v něm pracujete, postupujte dle instrukcí na webu města.

Chci se stát přísedícím Okresního soudu

Nastavení cookies