28.02.2023
Jan Král

Nadace EURONISA rozdělila výtěžek z veřejné sbírky

Rovných 222 tisíc korun rozdělila Nadace EURONISA mezi 13 organizací působících v regionu.

Za přítomnosti primátora statutárního města Liberce Jaroslava Zámečníka a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty v úterý 28. února 2023 v obřadní síni liberecké radnice předala Nadace EURONISA výtěžek 19. a 20. ročníku regionální Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Šeky v celkové hodnotě 222 tisíc korun převzali zástupci 13 neziskových organizací, na které byla sbírka realizována.

Jelikož se sbírka kvůli covidové pandemii v roce 2021 nemohla konat v ulicích, došlo ke sloučení 19. a 20. ročníku. V roce 2022 se již sbírka konala v 10 městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Jejím smyslem je pomoci neziskovým organizacím, které v jednotlivých městech působí, získat prostředky na konkrétní projekt, se kterým se do sbírky přihlásily. Výhodou je, že místní obyvatelé neziskovou organizaci většinou dobře znají a jsou proto ochotní na ni přispět.

Sbírka v ulicích měst byla realizována společně se studenty místních středních škol a měla dvě kola, letní a zimní. Některé organizace ale využily také možnosti sbírat samy na sebe v rámci vlastních akcí do putovních pokladniček. Všechny tyto prostředky společně s dary fyzických osob zasílaných přímo na sbírkový účet byly slavnostně předány na liberecké radnici. Primátor Jaroslav Zámečník poděkoval všem dárcům, kteří do sbírky přispěli a také pedagogům a studentům středních škol, kteří prostředky vybírali v ulicích měst.

Podpořené organizace a školy zapojené v jednotlivých městech:

Liberec - sbírku uskutečnilo Gymnázium F. X. Šaldy a ČSOB – pobočka Liberec

Dětské centrum Liberec - na nákup vybavení dětských pokojů nového bytu krizového zařízení

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. – na spolufinancování mzdy sociálně aktivizační pracovnice

Česká unie neslyšících, z.ú. - na náklady spojené s realizací kurzu svépomocí (informační brožurky, doprava, náklady na lektora)

Jablonec n. N. - sbírku uskutečnila Obchodní akademie Jablonec n. N.

Most k naději, z.s. - na Dům na půl cesty – na nákup náčiní pro volnočasové aktivity (stolní fotbal, ping pongový stůl)

Česká Lípa - sbírku uskutečnila Obchodní akademie Česká Lípa a Gymnázium Česká Lípa

Centrum pro zdravotně postižené Librereckého kraje, o.p.s. - pomůcky pro hygienu

Turnov - sbírku uskutečnilo Gymnázium Turnov a SZŠ Turnov

FOKUS Turnov, z.s. - na vytvoření venkovní relaxační zóny pro klienty ambulantních služeb (pergola, lavičky)

Spokojený domov, o.p.s. – na zakoupení podpůrných prostředků pro terénní pracovníky (vitamíny, potravinové doplňky)

Rumburk - sbírku uskutečnila SOŠ mediální grafiky a polygrafie

Salesiánský klub mládeže, z.s. – na nákup vybavení (projektor a další vybavení mateřského centra)

Semily - sbírku uskutečnila Waldorfská škola Semily

Zrnko naděje, z.s. – na nákup výtvarného materiálu, kancelářských potřeb a surovin na společné vaření

Tanvald

Rodinné centrum Maják, z.s. – na nákup vybavení terapeutické místnosti (sedačky, koberec, stolek, křesílka)

Frýdlant - sbírku uskutečnila SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant

DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie – na nákup polohovacího křesla pro imobilní klienty a didaktických her pro seniory.

Nový Bor - sbírku uskutečnila VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor

Charita Česká Lípa – na nákup pomůcek pro mobilitu – chodítek a vozíků pro osoby se zdravotním postižením.

Lomnice n. Popelkou – sbírku uskutečnila ZŠ v Lomnici n. Popelkou

Oblastní charita Jičín, Centrum Fialka – na realizaci prázdninových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 


Křesťanská Nadace EURONISA vznikla v roce 1995 z podnětu libereckého sboru Jednoty bratrské. Od svého založení rozdělila potřebným přes 39 milionů korun a podpořila jimi více než 300 neziskových organizací. Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus.

Nastavení cookies