27.08.2020
Jan Král

Novorenesanční budova Liebiegova paláce projde stavební proměnou

Město Liberec za přestavbu Liebiegova paláce na komunitní centrum zaplatí 203,5 milionu korun včetně daně. Většinu nákladů zaplatí z evropské dotace, podíl radnice bude, pokud nenastanou komplikace, 38,8 milionu korun. Rekonstrukce začne v srpnu a skončí v dubnu 2022. Dnes byla předána budova Liebiegova paláce zhotoviteli stavby. Tím je Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav.

Příprava projektu byla zahájena v roce 2017, a to vypsáním veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace, kterou nakonec vyhrála společnost společností Masák a Partner s.r.o. Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2019 a schválení dotace o podporu v květnu 2020. Hlavním cílem projektu je vytvořit polyfunkční komunitní centrum, které na území Liberce chybí,“ popisuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

„Projekt Centra aktivního života představuje stavební úpravy a pořízení vybavení, které umožní smysluplnou a efektivní náplň pro dlouhodobě nevyužívané rozsáhlé prostory bývalé Oblastní galerie Liberec.  Novorenesanční objekt by se po kompletní rekonstrukci stal místem setkávání lidí různého věku a různých sociálních skupin. Jedná se o veřejnosti přístupné víceúčelové zařízení, které má nabídnout především širší spektrum sociálních služeb a aktivní trávení volného času místním komunitám,“ uvádí primátor města Jaroslav Zámečník.

V rámci stavebních prací bude provedena kompletní rekonstrukce památkově chráněného objektu v majetku města. Zvenčí se paláci navrátí jeho původní podoba. Nově vznikne velký sál, výtvarný ateliér s dílnou, výstavní prostory, počítačové a víceúčelové místnosti, dva tělocvičné sály a také zahradnický klub, který bude mít k dispozici keramickou pec a znovuobnovený skleník. Pro účastníky aktivit bude také sloužit zahrada a nádvoří, pro které vytvoří občerstvovací zázemí kavárna. Nad prostorem garáží bude dětský koutek. V objektu bude zajištěna bezbariérovost. Součástí projektu je také pořízení vybavení objektu, dodavatel bude vybrán v rámci veřejné zakázky, která bude zahájena v létě 2021.

Rekonstrukce zachová novorenesanční budově původní historickou podobu od fasád až po interiéry. Nejnáročnějším zásahem bude rehabilitace přestropené zimní zahrady s dodatečně zazděnými okny. Do místnosti se vrátí prosklená vitrážová okna a někdejší oranžérie, která byla dodnes nepřístupná, se změní na kavárnu. „Z objektu spíše odstraňujeme nevhodné nebo méně kvalitní mladší zásahy z 2. poloviny 20. století a snažíme se rekonstruovat nešťastně zaniklé části stavby, které hrají důležitou roli pro vnímání původního architektonického záměru,“ popisuje nastávající změny budovy Jakub Masák, majitel a zakladatel ateliéru Masák & Partner.

Liebiegův palác je prázdný od roku 2014, kdy se z něj vystěhovala Oblastní galerie. Rozlehlý dům si nechal postavit před téměř 140 lety továrník Johann Liebieg mladší. „Součástí je také rekonstrukce parku. Park má krásné, skoro 250 let staré stromy. Jsou to jedny z nejstarších stromů na území města,“ dodává primátor Jaroslav Zámečník.

Text: Jana Kodymová, foto: Jan Král

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.