30.04.2019

Olympiádu dětí a mládeže podporují na školách známí sportovci

Letní olympiáda dětí a mládeže v cíli příprav na IX. Hry olympiády dětí a mládeže.

Přípravy na ODM 2019 v měsíci dubnu otevřeli volejbalisté v čele s Lubomírem Staňkem na ZŠ Dobiášova v Liberci, kde si žáci 4. a 5. tříd měli možnost vyzkoušet volejbalové umění jako je technika podání, správné volejbalové postavení či dovednostní techniky a cvičení.

Nikola Sudová, bývalá česká akrobatická lyžařka a účastnice čtyř olympijských her, navšívila v rámci příprav na ODM ZŠ Lučany nad Nisou, kde měli žáci možnost si s Nikolou úžít zábavnou hodinu plnou dovednostních her a soutěží.

Další navštívenou školou, kam tentokrát zavítali florbalisté FBC Liberec, byla ZŠ Logopedická v Liberci, speciálně zaměřená na žáky s různým stupněm sluchového postižení a poruchu řeči. Vzhledem ke skutečnosti, že se v červnu konají také Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků, bylo pro tyto děti velmi zajímavou a atraktivní zkušeností si s týmem známých sportovců vyzkoušet pravý florbalový trénink včetně mini zápasu.

Poslední školou, kam zavítali známí sportovci,  byla ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou, kde se žákům představil bývalý český fotbalový obránce a reprezentant Milan Fukal, který hned v úvodu motivoval přítomné budoucí fotbalové naděje k výdrži a píli u vysněného sportu. „Je velmi důležité vydržet a jít si za svým snem. Ne vždy je cesta snadná. Rozhodně je důležité se sportu věnovat,“ říká Milan Fukal. Po zahřátí všech svalů v těle zažili žáci reálný a funkční trénink,  který fotbalisté musí obvykle absolvovat každý den.

Všichni sportovci se spolu se žáky a studenty podepsali na pamětní desky, které zůstávají ve třídách jako vzpomínka na ODM. Na samotném konci hodiny se pravidelně  konalo hromadné focení jako odměna za vynikající spolupráci při hodině.

Během dubna bylo rovněž osloveno  celkem 130 žáků a studentů ve 4 základních školách v Liberci a Jablonci nad Nisou.

Nastavení cookies