16.09.2020
Jan Král

Osmnácté jednání libereckých radních

Osmnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 15. září. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM:

Reakce soukromých vlastníků pozemků na výzvu města k úklidu a údržbě celkového vzhledu města

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník koncem srpna rozeslal osobní dopis více jak 20 soukromým vlastníkům pozemků ve městě. Vyzval je, aby udržovali čistotu a starali se o řádnou údržbu zeleně.

Apeloval jsem na tyto majitele, aby se o své pozemky postarali stejně, jako se o ty své pravidelně stará město. A to i kvůli kritice od občanů, že některá místa na území města zůstávají zanedbaná a bez odpovídající péče a údržby. To však nebyl problém města, nýbrž konkrétních majitelů. Jsem rád, že většina z nich na výzvu reagovala pozitivně. A že o své pozemky nyní pečují aktivněji, než doposud,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 52: Vstup do spolku Ještěd 73, z. s.

Město Liberec má zájem vstoupit do spolku Ještěd 73,z.s. Liberečtí radní o tom nechají jednat zastupitele ve čtvrtek 24. září.

Spolek Ještěd 73 byl založen v červenci 2012 za účelem přípravy projektu rekonstrukce liberecké dominanty. Spolek usiluje o koordinaci činností směřujících k zachování a obnově národní kulturní památky horského hotelu a vysílače Ještěd.

Ještěd je jedním ze symbolů města. Stav objektu vyžaduje zásadní rekonstrukci. Účast města při rekonstrukci a participace na projekčních pracích je zásadní pro vliv města na výslednou podobu objektu. Vstup do spolku není podmíněn poplatkem ani příspěvkem,“ komentuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Do spolku Ještěd 73 patří České radiokomunikace, a.s., provozovatel restaurace Ještěd, s.r.o., a Liberecký kraj. Statutární město Liberec po vstupu do spolku bude zastoupené i v radě spolku.

„Radní města zároveň navrhují, aby rozhodnutí o výši členských příspěvků vždy předcházel souhlas všech členů spolku,“ upozorňuje primátor města Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 3: Státní účelová dotace k projektu Liberec – rozšíření MKDS – centrum

Městský dohledový kamerový systém se rozšíří o dva kamerové body. Kamerový systém se skládá z 51 kamer, včetně 3 lehkých mobilních kamer. Město Liberec do konce listopadu pořídí dvě tzv. panoramatické kamery, které budou instalovány v lokalitě nám. Dr. E. Beneše a v lokalitě Fügnerova. „Tedy v místech, kde se nejčastěji pohybuje turistická i liberecká veřejnost, konají se zde společenské nebo kulturní akce, je zde vyšší míra kriminality a snížený pocit bezpečí, nedostatečný aktuální dohled, který musí být pravidelně posilován lehkými mobilními kamerami,“ komentuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Panoramatické kamery jsou moderním zařízením, které proti běžným dohledovým kamerám nevyžaduje aktivní směrování a zoomování, ale snímá celou situaci s pomocí několika objektivů v úhlu 270 stupňů a následně záznam spojuje do jednoho obrazu. Tím je sníženo riziko nesprávného pohledu kamery, což je velmi účelné tam, kde dochází k různým incidentům na odlišných místech,“ vysvětluje ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.

Statutární město Liberec v rámci Programu prevence kriminality 2020 podalo žádost o finanční dotaci z fondu Ministerstva vnitra ČR. Dotace ve výši 550 000 Kč na financování projektu je schválena. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve výši 712 024 Kč. Spoluúčast města je tedy ve výši 162 024 Kč. Realizace proběhne do 30. listopadu letošního roku.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 12: Návrh rozpočtového opatření č. 8B) změny rozpočtu SML  na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města

Rada města přijala a do zastupitelstva k projednání předkládá návrh rozpočtového opatření, jehož hlavním předmětem je zohlednění propadu daňových příjmů v důsledku  koronavirového opatření, zařazení jednorázového kompenzačního bonusu od Ministerstva financí obcím a promítnutí úspor a změny rozpočtu podle požadavků jednotlivých odborů.

Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy navyšují o 78 445 084 Kč.  Jedná se zejména o zařazení kompenzačního bonusu ve výši 120 065 000 Kč, snížení daňových příjmů o 56 577 856 Kč (COVID-19). U navýšení nedaňových příjmů jde zejména o doplatek města Jablonce nad Nisou na MHD a navýšení kapitálových příjmů za směny pozemků. Výdaje se navyšuji o 88 245 184 Kč a čerpání kontokorentu se navyšuje o 9 300 100 Kč na projekty odboru strategického rozvoje a dotací. Ve výši 500 000 Kč se zapojuje zůstatek fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně.

 

Bod č. 13: Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021

Rada města se seznámila s aktuálním stavem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021. „Předpokládané příjmy příštího roku navrhujeme ve výši 2 215 175 022 korun. Daňové příjmy a poplatky předpokládáme ve výši 1 911 668 157 korun,“ říká ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Daňové příjmy budou i v roce 2021 významně ovlivněny dopady mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19. Podle aktuální prognózy ČNB ze srpna 2020 je odhadován propad HDP roku 2020 ve výši 8,2%, ale na rok 2021 je již odhadován ekonomický růst ve výši 3,5%. „Vzhledem k tomu, že vláda navrhuje zrušení super hrubé mzdy a že stále probíhají jednání ve věci zrychlení odpisů, která mohou ve výsledku ovlivnit výši příjmů z výnosů sdílených daní, je možné, že návrh příjmů rozpočtu SML na rok 2021 bude muset být ještě dodatečně upraven,“ komentuje dále náměstek Zbyněk Karban.

Na rok 2021 město Liberec v tuto chvíli neplánuje žádné nové externí financování. „Z předpokládané výše příjmů na rok 2021 navrhujeme v současné chvíli použít na splátku směnky částku 100 000 000 korun,“ doplňuje Zbyněk Karban.

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 44: Záměr zřízení nového sběrného dvora

V Londýnské ulici v Růžodole zřídí město Liberec sběrný dvůr. Rada města Liberce v úterý schválila záměr zřízení nového sběrného místa.

Liberec se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou sběrných míst pro odpad vytvářený občany. Jediný sběrný dvůr máme v Ampérově ulici. Ten provozuje společnost FCC. Tady se pochopitelně tvoří fronty a vznikají časové prodlevy při odevzdávání odpadu,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Město nechalo zpracovat v roce 2018 projektovou dokumentaci sběrného dvora v Londýnské ulici na ploše, která se nachází na severozápadě města a byla by tak velmi vhodná ke zřízení sběrného dvora. Tato dokumentace nebyla z architektonického hlediska přijatelná. „Tím se ale problém s narůstajícím množstvím odpadu nevyřešil,“ konstatuje náměstek Jiří Šolc.

Společnost, která pro město zajišťuje svoz komunálního odpadu FCC Liberec, s.r.o., by si část plochy v Londýnské ulici (cca 1500 m2) pronajala do konce roku 2025. Bez dalších náročných stavebních zásahů by zde vybudovala sběrné místo jako detašované pracoviště hlavního sběrného dvora Ampérova, pouze pomocí mobilní váhy, kontejnerů a jedné mobilní buňky pro obsluhu.

Výhodou je, že do doby vzniku a úspěchu nové dokumentace sběrného dvora, by služba použitelně fungovala ve prospěch občanů města. V okamžik udělení stavebního povolení a zajištění financování nového sběrného dvora by se toto mobilní vybavení odstranilo a nic by stavbě nového dvora nebránilo,“ vysvětluje náměstek Jiří Šolc.

Předběžná provozní kalkulace se započítanými odpisy a provozem zařízení je kolem 100 000 korun měsíčně, bez DPH, při provozní době od pondělí do soboty od 8 do 16.30 hodin. Sběrný dvůr bude realizován a otevřen pravděpodobně v květnu 2021.

 

Bod č. 45: Aktualizace ceníku stání silničních motorových vozidel na parkovištích SML

Město Liberec od listopadu zvyšuje platbu za parkování. Radní schválili záměr zvýšení cen za stání silničních motorových vozidel v Liberci v zónách placeného stání (ZPS).

Navýšení v ZPS je navrženo za stání na 30 minut o 5 Kč, 60 minut o 10 Kč, kromě zóny D (zelená) a zóny F (černá), kde je navrženo zvýšení o 5 Kč na 60 minut. Každá další hodina o 10 Kč kromě zóny D (zelená) a zóna F (černá), kde je navrženo zvýšení o 5 Kč. Minimální cena ve všech ZPS se zvýší o 5 Kč.

Předpokládáme zvýšení výběru z titulu parkovného o cca 3 miliony korun ročně. Tyto finanční prostředky chceme napevno alokovat v rozpočtu jako peníze, ze kterých budeme financovat vznik nových parkovacích stání,“ říká náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Nastavení cookies