08.01.2020
Jana Kodymová

První zasedání libereckých radních

První schůze libereckých radních v roce 2020 proběhla v úterý 7. ledna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č:13/3: Pokračování v realizaci projektu Sociální bydlení města Liberec Bytový dům E

Rada města Liberce na svém jednání projednávala také budoucnost objektu v Orlí ulici číslo popisné 139.   V úvahu připadaly dvě možnosti. Pokračovat v realizaci projektu „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E“ nebo zvolit demolici tohoto domu v odhadované výši 2,3 až 5,8 mil. Kč.

Rada města Liberce rozhodla pokračovat ve vybudování sociálního domu s 12 byty v Orlí ulici. Celková rekonstrukce vyjde na 35,5 milionů korun, bez DPH. Rekonstrukcí Bytového domu E město získá cennou nemovitost na strategickém místě ve vlastní režii, tedy zhodnocení majetku města a nemalou investici do budoucna.
 

Bod č:13/4: Vyhodnocení výběrového řízení na urbanisticko-architektonický návrh řešení Tržního náměstí  

Radní města na svém prvním zasedání schválili návrh nové podoby Tržního náměstí. Na začátku prosince 2019 proběhlo představení tří návrhů na proměnu této lokality. Vítězným se stal návrh pražské kanceláře ov-architekti s.r.o., s nabídkovou cenou 1 730 000 Kč, bez DPH. Návrh bude dále rozpracován. Kancelář architektury města se ještě sejde se zástupci Společenství vlastníků jednotek této lokality, neboť vznesli podněty k řešení rezidenčního parkování.

„V rámci kontinuity a komplexnosti řešení městského okruhu a změn organizace dopravy, vyvolané záměrem budování centra urgentní medicíny KNL, byla vyhlášena veřejná zakázka formou souběžného zpracování na zakázku malého rozsahu na služby v uzavřené výzvě pro Urbanisticko-architektonický návrh Tržního náměstí, kterým bude procházet městský okruh do ulice Nová Pastýřská,“ popisuje vedoucí Kanceláře architektury města Jiří Janďourek.

Odevzdání návrhů a jejich hodnocení proběhlo 5. 12. 2019. V rámci této veřejné zakázky byly odbornou komisí hodnoceny tři nabídky. Nastavena byla dvě hodnotící kritéria, podle kterých byly nabídky posuzovány. Prvním kritériem byla komplexnost urbanisticko-architektonického návrhu s váhou 85%, dále cena projektových prací s vahou 15%. V obou kritériích získala nejvyšší počet bodů nabídka od účastníka ov-architekti s.r.o., architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha, a proto se umístila na prvním místě.


Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 9: Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy MPB v Liberci"  

Městský plavecký bazén v Liberci projde rekonstrukcí podle projektové dokumentace královéhradecké společnosti. Liberecká městská rada schválila nabídku účastníka řízení na „Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“. Nabídku podala a projekt zpracuje společnost ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., za celkovou nabídkovou cenu 6 770 111 Kč, bez DPH (8,3 mil. Kč s DPH).

Odborná komise provedla hodnocení dvou elektronicky doručených nabídek, a to podle pravidel uvedených v zadávací dokumentaci, včetně splnění kvalifikačních předpokladů. Druhým účastníkem, který nabídku doručil, byla pardubická CODE spol. s r.o. Komise se usnesla, že nejvýhodnější nabídku podal účastník ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Nyní poběží zákonné lhůty na případné vyřízení námitek uchazečů na veřejnou zakázku.

Rekonstrukce městského plaveckého bazénu potrvá 18 měsíců. Podle předpokládaného harmonogramu práce začnou během roku 2021.


Bod č:13/2: Analýza provozu systému sdílených kol v Liberci za rok 2019 a návrh podmínek provozu na rok 2020

Rada města projednala analýzu provozu systému sdílených kol za rok 2019 a na základě výstupních dat rozhodla o jejich následném užívání v Liberci. Systém sdílených kol pro statutární město Liberec loni zajišťovala, stejně jako v roce 2018, společnost Rekola. Zatímco v prvním roce provozu (2018) na území města operovala se 60 koly, v roce 2019 to bylo o 66 % více, tedy celkově 100 kol.

Jakkoliv zvýšení počtu kol a současně rozšíření zóny, kde je možné sdílená kola používat, zakládaly předpoklad, že musí dojít k nárůstu počtu jízd, celoroční statistika to nepotvrdila. Meziročně došlo k 43%  poklesu počtu výpůjček. Stejnou hodnotu vykazuje pokles celkového počtu uživatelů (o 43%) na letošních 2700. Naopak ale o 76% vzrostl počet aktivních uživatelů, tedy lidí, kteří jeli na kole minimálně jednou za týden. Průměrně tedy klesl poměr výpůjček vůči počtu provozovaných kol na 1,2 denně (v roce 2018 byl poměr 2,7). Meziročně se ovšem výrazně prodloužila délka průměrné jízdy, a to bezmála dvojnásobně. Z 8 minut v roce 2018 na necelých 15 minut v roce 2019. Spolu s tím roste i průměrná ujetá vzdálenost. Z výše uvedeného vyplývá, že počet ujetých kilometrů na sdílených kolech se meziročně zásadně nemění, pro nemalou část uživatelů se sdílená kola stala důležitým a pravidelným dopravním prostředkem, plnohodnotným doplňkem hromadné dopravy.

Rada města rozhodla pokračovat v systému sdílených kol v našem městě.  Statutární město Liberec může systém sdílených kol provozovat ve dvou základních variantách. První variantu, prostřednictvím vlastních zaměstnanců, resp. některé ze svých organizací, liberečtí radní v červenci 2019 zamítli. Druhou variantou je provozovat systém sdílení kol prostřednictvím vybraného provozovatele.

Nyní příslušný odbor zahájí poptávkové řízení u provozovatelů sdílených kol v České republice na provoz 60 mechanických a 20 elektrických kol. Ta doposud v Liberci k užití nebyla. Do poloviny února rada města dostane k projednání cenové nabídky od poskytovatelů provozu systému sdílených kol na období 1. dubna až 30. listopadu 2020.


Náměstek Ivan Langr

Bod č. 11: Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o.

Divadlo F. X. Šaldy je příspěvkovou organizací města Liberce. To nyní souhlasí s čerpáním investičního fondu organizace ve výši 1 421 000 Kč. Finanční prostředky budou využity na pořízení osvětlovacího pultu a projektové dokumentace k výměně sedadel v hledišti Šaldova divadla.

Konkrétně se jedná o nákup osvětlovacího pultu za 1 300 000 Kč.  Současný osvětlovací pult v Malém divadle byl pořízen v roce 2008 a je už technicky zcela nevyhovující. Pult odesílá chybové údaje do řídících jednotek světel, což způsobuje problémy v průběhu divadelních představení. Dodavatel nového zařízení bude vybrán na základě vypsání veřejné zakázky malého rozsahu.

Dalším vylepšením pro návštěvníky divadla je plánovaná výměna sedadel v hledišti. Současná sedadla, pořízená počátkem 90. let, dosluhují, a je nutné je často opravovat. Velkým problémem je však nedostupnost náhradních dílů. Projektová dokumentace, která bude stát 121 000 Kč, je přípravou na vypsání výběrového řízení na dodavatele, které v případě získání dotačních prostředků bude následovat.

 

Nová podoba Tržního náměstí podle návrhu architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha.

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.