08.09.2021
Jana Kodymová

Sedmnácté jednání libereckých radních

17. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 7.září. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová 

Bod č. 23: Schválení výjimky ze směrnice 3RM na vypracování projektové dokumentace přípojek Horská

Město Liberec napřímo oslovilo firmu SNOWPLAN  spol.  s.  r.o., z Liberce, aby zpracovala  projektovou  dokumentaci  vodovodních  a  kanalizačních  přípojek  souvisejících  s  projektem  Vodojem  Horská  a  zásobní  řady.  Jedná se o společnost, která zpracovala projektovou dokumentaci na vodojem Horská, včetně přivaděče a vodovodního řadu.

Celkové výdaje projektu činí 65 milionů korun, předpokládaná výše dotace je 37 milionů korun. V současné době je projednáno spolufinancování projektu ze strany Severočeské vodárenské společnosti a.s., a to ve výši 13 milionů Kč.

 „Projekt  v  rozsahu  zpracované  dokumentace  a vydaných stavebních povolení vodovodní a kanalizační přípojky nezahrnuje. Vedení města se rozhodlo zajistit společnou projektovou přípravu, včetně společného územního souhlasu, vodovodních a kanalizačních přípojek přímo souvisejících s projektem Vodojem Horská a  zásobní řady. Následná realizace všech přípojek bude probíhat ve spolupráci s vlastníky  připojovaných  nemovitostí,“ vysvětluje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Projektová  dokumentace  vodovodních  a  kanalizačních  přípojek, včetně  inženýrské  činnosti spočívající v získání společného územního souhlasu, bude pořízena na náklady statutárního města.  Cena je 412 005 Kč, včetně DPH.

Vzhledem k tomu, že jednání s vlastníky budoucích přípojek v dotčeném území doposud probíhají, není možné nyní stanovit přesný celkový počet přípojek. V případě snížení počtu zájemců o připojení bude dodavatelem  zpracován  nižší  počet  projektových  dokumentací  a fakturována  nižší  částka,“ doplňuje náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 27: Schválení výsledku VŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – Na Pláni, Lipová, Blažkova

Město zhotoví bezpečnější přechod v lokalitě ulic Na Pláni, Lipová a Blažkova v dolním centru. Dodavatelem stavebních úprav je  firma SWARCO TRAFFIC, s.r.o., Praha. Práce vyjdou na 4 798 973 Kč bez DPH.

Konkrétně se budou na místě již stávajících přechodů zřizovat světelná signalizační zařízení. „Aktuálně zde přecházení pěších je spíše jakýmsi dobrodružstvím. Mnohdy dochází totiž k situacím, kdy na přechod nahodile vstupují chodci, nervózní řidiči takřka nemohou projet, a jedna nebo  druhá strana si vynucuje akceptaci své trasy. Buď to škodí plynulosti dopravy anebo, a to je horší, bezpečnosti provozu. Semafory mají dát těmto velmi složitým dopravním situacím jasný řád a ať chodcům nebo řidičům svůj prostor na pokračování v cestě bezpečněji,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Právě tvoření velkých kongescí chodců, kteří budou do komunikace vpouštěni v jasných intervalech zabrání tomu, aby řidiči porušovali mnohdy zcela pochopitelně pravidla silničního provozu tím, že musí z platné legislativy vždy chodce na přechodu nechat přejít. „Tím, že na přechod v těchto, v blízkosti autobusového terminálu velmi vytížených přechodech, stále někdo vstupuje a řidiči si mnohdy zkrátka svůj průjezd musí doslova vynutit, se dá interpretovat právě jako porušení pravidel provozu. Jelikož jde o přechody, přímo napojené na autobusový terminál MHD ve Fügnerově ulici, přechod ve velké většině užívají i malé děti bez doprovodu,“ dodává náměstek Jiří Šolc.

Během školního roku jsou v ranních hodinách přechody v blízkosti kruhového objezdu a křižovatky Lipové a Blažkovy ulice řízeny za asistence Městské policie Liberec. „Umístěním semaforů pak  můžeme strážníky využít na jiných potřebných místech a nechat režim dopravy řídit systémem,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 28: Revokace usnesení a schválení výběru dodavatele stavby "Souvislá údržba po opravách IS –ul. Jiskrova, Liberec"

Celoplošnou opravu Jiskrovy ulice v Liberci u horních kasáren provede dodavatel, kterého  v úterý schválila Rada města Liberce. Práce provede firma Metrostav Infrastructure, a.s., z Prahy. Za nový povrch komunikace a související práce město zaplatí  7 979 108 Kč, bez DPH. Práce začnou začátkem října a  potrvají 63 dní.  

„Konkrétně dojde k opravě povrchů v úseku od křižovatky s ulicí Svojsíkova po křižovatku s ulicí Jaselská, dojde k obnově živičného povrchu a následně bude pokládána kamenná dlažba až po křižovatku s  Horskou ulicí. V tuto chvíli í je stavba ve fázi, kdy zhotovitel oprav inženýrských sítí provádí rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynu,“ popisuje náměstek pro technickou  správu města Jiří Šolc.

Chodníky v této lokalitě budou zhotoveny z kamenné dlažby (mozaika), včetně kamenných obrub, dojde také k rekonstrukci veřejného osvětlení.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.