27.04.2017

Seminář přiblížil, jak na individuální vzdělávací plán

Půl roku po ostrém startu tzv. společného vzdělávání připravila platforma Rodiče za inkluzi společně s městem Liberec další z řady metodických pomocí libereckým základním školám. V pořadí druhého veřejného semináře v prostorách liberecké radnice se v úterý 25. dubna zúčastnilo několik desítek ředitelů škol, výchovných poradců a zástupců neziskových organizací, stejně jako řada rodičů dětí se speciálním vzdělávacími potřebami.

Seminář, kterého se za město Liberec zúčastnil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr, měl tentokrát praktičtější zaměření a jeho hlavní náplní byla tvorba individuálních vzdělávacích plánů a zohledňování primárních zájmů dětí v nich. V bloku prezentací došlo i na připomenutí inkluzivní novely školského zákona, platné od 1. 9. 2016, včetně vysvětlení rozdílů mezi starým a novým systémem inkluze. Odborníci z řad právníků, sociálních pracovníků i zástupců města pak účastníkům semináře odpovídali na dotazy týkající se převedení inkluzivní novely do praxe. Řeč přišla na konkrétní případy posuzování dětí, právní nároky podpůrných opatření i problematiku asistentů ve třídách.

Podle náměstka primátora Ivana Langra zatím školy stále dohánějí manko, způsobené nedostatečným konáním ministerstva školství, které na počátku celého procesu společného vzdělávání hrubě zanedbalo metodickou podporu. „Školy se kvůli tomu potýkají s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů, občas dochází i k podceňování zájmů dítěte, což se projevuje třeba rostoucím počtem tzv. případových konferencí. Potvrzují se tak moje několik měsíců stará slova, že inkluze jako idea je správným konceptem, ale byla připravena až příliš chvatně, bez pilotního ověřování a dostatečné odborné podpory. Každý takový praktický seminář je tedy dobrým impulzem, jak si vzájemně vyjasnit sporné momenty a nasměrovat školy žádoucím směrem, aby podpora pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byla skutečně maximálně efektivní pro žáky i třídní kolektiv,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr s tím, že inkluze je složitou problematikou, která pro ideální fungování vyžaduje kvalitní spolupráci školy, zřizovatele, rodičů i samotného žáka.

Rodiče za inkluzi jsou volným uskupením rodičů dětí a jejich příznivců, kteří se zabývají společným vzděláváním. Volná iniciativa členů tvoří platformu pro setkávání a sdílení zkušeností mezi rodiči, školami, odbornou sférou i širokou veřejností v oblasti vzdělávání dětí s individuálními vzdělávacími potřebami.

 

Nastavení cookies