15.02.2021

Seniorskou ombudsmankou je Anna Vereščáková

Libereckým seniorům starším 65 let a osobám, které pobírají invalidní důchod, nabízí Komunitní středisko Kontakt Liberec službu seniorské ombudsmanky.

Tuto bezplatnou službu pro občany zajišťuje Komunitní středisko Kontakt, příspěvková organizace, ve spolupráci se statutárním městem Liberec.

Od února letošního roku tuto službu vykonává Anna Vereščáková. Od loňského roku je členkou Rady seniorů České republiky. „Bylo mi ctí, když se na mě statutární město i Kontakt obrátily s nabídkou na tuto práci. Jsem ráda, že se mohu oblasti práce se seniory věnovat,“ uvádí Anna Vereščáková.

A s čím může ombudsmanka pomoci?

Pomůže řešit problematiku bydlení, ochrany spotřebitele, bezpečnosti, dluhy, otázky týkající se sociální oblasti, ale také problémy s úřady a problematické mezilidské vztahy.

Oblasti témat:

• Když je úřad nečinný – tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě apod.

• Když se domníváte, že se k Vám úřad nebo úředník chová arogantně, nevhodně nebo nesouhlasíte s postupem úřadu.

• Když řešíte občanskoprávní záležitosti (např. spory se sousedy, nevýhodné kupní smlouvy, dluhovou problematiku aj.).

• Když potřebujete poradit v oblasti bydlení a sociálních dávek.

• Když řešíte otázky týkající se Vaší osamělosti a bezpečnosti.

• Když jsou ohrožena Vaše práva.


Služba má sloužit jako rádce a průvodce pro lidi, kteří si nevědí rady. „Neklademe si za cíl suplovat odborné sociální poradenství ani činnost odpovědných institucí, ale snažíme se podat seniorům pomocnou ruku v oblastech, ve kterých to potřebují. A myslíme si, že v dnešní turbulentní době bude této pomoci více než třeba kvůli rostoucímu osamění, dluhům, bydlení i šmejdům všeho druhu. I proto jsme s obsazením funkce tak spěchali,“ dodává náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr, který nad projektem v roce 2019 převzal záštitu, stál u jeho zrodu a pečlivě dohlížel na jeho přípravy.

Zájemci si budou moci i nadále objednat konzultaci prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kontaktu nebo vyplněním tiskopisu, který bude k dispozici v Centrálním klubu seniorů, v budově nového magistrátu a historické radnice. Ten potom stačí vhodit do k tomu určené ombudsmanské schránky. Konzultační hodiny s Annou Vereščákovou  budou po předchozí telefonické  dohodě formou osobní schůzky, případně po telefonu. Senioři dostanou v této době vybrat, který způsob preferují.

Pozice seniorské ombudsmanky je v Liberci od dubna 2019 zcela nová a kompetenčně jde o poradní orgán ředitele Komunitního střediska Kontakt, Liberec. V roce 2019 proběhlo 68 konzultací a v loňském roce 27.

Finančně je toto místo pokryto z rozpočtu města, protože Kontakt je příspěvkovou organizací statutárního  města Liberec.

Více informací na tel. 485 244 992 nebo v Centrálním klubu seniorů, Palachova 504/7, Liberec. Návštěva je možná pouze po předchozím objednání prostřednictvím vyplněného formuláře na druhé straně letáku, který je nutné vhodit do určené schránky nebo elektronického formuláře na www.ksk-liberec.cz.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.