08.08.2023
Jana Kodymová DiS.

Shluky Vendulky Prchalové v městské galerii

Nová výstava v Malé výstavní síni Liberec, naproti historické radnice, hostí od příštího víkendu novou výstavu. Vernisáž proběhne v pátek 18. srpna od 17 hodin a výstava pak potrvá do 24. září.

Výstava Shluky / Clusters představuje soubor skleněných objektů, které jsou výsledkem dlouhodobého uměleckého a technologického výzkumu autorky. Skulptury jsou plné vnitřního napětí, a to nejen díky rozmanitému přístupu v tvorbě samotné kompozice těchto předmětů, ale i díky přítomnosti dalších materiálů, které zároveň slouží jako spojovací prvky jednotlivých částí každého objektu a vnášejí do výsledných děl až znepokojivý vizuální kontrast.

Skleněné tavené plastiky využívají příbuzný vizuální jazyk, který vychází z práce ve 3D programech. Jejich kompozice jsou utvářeny fragmentací či multiplikací různých motivů a struktur, a to jak organického, tak geometrického původu. Jedním z ústředních motivů, který v různě modifikované formě prostupuje většinou vystavených objektů, je abstrahovaný obraz psa, který ikonograficky patří k jedněm z nejstarších námětů vůbec. Jeho konkrétní podoba, která byla následně rozkládána, sdružována a rozmnožována, však záměrně nereflektovala žádný konkrétní druh ani plemeno. Právě touto zjevnou indiferentností tohoto jinak notoricky známého motivu se umělkyně snažila vyvolat jistou dávku ambivalence, a posunout tak vnímání tohoto vizuálního prvku do neznámých a místy i jemně zneklidňujících rovin. Svými kompozicemi relativizuje obecně zažité asociace spojené se zvolenými předobrazy a vytváří nové, dynamické a inovativní shluky, které v sobě snoubí složitost i prostotu, surovost i křehkost, racionalitu i nahodilost.

Samotná instalace a architektonické řešení výstavy, které jsou autorským dílem autorky a kurátora, zasazuje objekty do inscenovaného atmosférického prostoru a dodávají výstavě až transcendentální atmosféru, která podporuje výše zmíněné kontrasty uměleckého a technicistního světa. Koncepce i samotné řešení prostoru pak přímo navazuje na předchozí výstavní projekty, na nichž umělkyně s kurátorem spolupracovali a které nesly název Směsi / Mixtures. Zde byly představeny dílčí umělecké výsledky autorčina doktorského výzkumu, na nějž autorka posléze dále navazovala a soubor děl rozšiřovala a obohacovala o další sady objektů, které jsou nyní nabídnuty libereckému publiku ke zhlédnutí.

Zdroj: Michal Vaníček, David Pastva

 

 

Nastavení cookies