10.04.2019
Jan Vrabec

Školní kroužek pro nadané děti se osvědčuje

V pořadí již osmou veřejnou debatu na téma školství uspořádal v úterý 9. dubna náměstek primátor pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Debata se tentokrát konala v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci a jejím tématem bylo vzdělávání nadaných a mimořádné nadaných žáků.


Veřejné debaty se zúčastnil také ředitel ZŠ Broumovská Martin Mikuš, který v multimediálním sále knihovny odprezentoval výsledky pilotního projektu kroužku pro nadané žáky. Ten od loňského září funguje právě na ZŠ Broumovská. Docházejí do něj děti, které měly na základě testování společnosti Mensa ČR iQ nad 130 a nebo mírně pod touto hranicí, přičemž opakovaně vykazují mimořádný talent. „V současné době má kroužek naplněnost čtrnáct žáků, věkově od druhé do osmé třídy. Dva žáci jsou z jiných škol. V náplni kroužku se pravidelně střídají matematické hádanky, přírodovědné obory a robotika,“ popsal ředitel ZŠ Broumovská Martin Mikuš.

Velké plus je podle něj v tom, že učitelé se v kroužku nemusejí přizpůsobovat potřebám většiny jako ve třídách, kde se nadané či mimořádně nadané děti nezřídka mohou nudit, protože zadání jsou pro ně příliš jednoduchá. „V kroužku je míra samostatnosti a spolupráce nadaných dětí úplně jiná než ve třídě. Učitelé si mohou dovolit zadávat daleko méně nápovědy, než by museli v běžné třídě a spolupráce mezi dětmi navzdory věkovým rozdílům funguje perfektně. V tom vidím velký přínos,“ konstatoval Martin Mikuš.

Pilotní projekt na ZŠ Broumovská finančně podpořilo statutární město Liberec. Podle náměstka primátora Ivana Langra mají výstupy projektu přispět k tomu, aby mělo město příklad dobré praxe, jak rychleji a efektivněji poznávat a diagnostikovat nadané a mimořádně nadané děti a jak s nimi dále pracovat. Český školský  systém nadaným žákům příliš nepřeje, přestože z mého pohledu musejí být jako skupina přímou součástí inkluze. V ní se ale bohužel myslí výhradně na děti se zdravotními a sociálními hendikepy, stejně tak je to s dotačními programy z OPVVV, které aktivity pro práci s nadanými a mimořádně nadanými prakticky nepodporují. Musíme si tedy pomoci jinak, třeba podporou podobných pilotních projektů,“ konstatoval náměstek Langr.

Veřejné debaty se zúčastnili také zástupci společnosti Mensa ČR, kteří seznámili veřejnost s historií a aktivitami Mensy. Jde o mezinárodní společenskou organizaci, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi bez rozdílu rasy a vyznání. V Čechách funguje od roku 1989.


 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.