11.06.2018
Jan Král

Dobrovolníci uklidili dvacet tun odpadu

Na začátku dubna se Liberečani zapojili do velké úklidové celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Statutární město Liberec se přidalo už počtvrté. Ti, kteří uklízeli a zapojili se do fotografické soutěže, a jejichž fotka zaujala odbornou porotu, byli nyní na setkání v historické radnici odměněni.

 

Do velkého městského úklidu se zapojilo 33 organizací, firem a skupin, s celkovým počtem přes 900 uklízejících dobrovolníků. Polovinu z nich tvořily děti.  Na uklizené ploše o velikosti 60 hektarů účastníci nasbírali přes 500 pytlů odpadků, 60 pneumatik a 50 injekčních stříkaček. Množství nalezeného odpadu proti minulému roku výrazně kleslo. V loňském roce se celková hmotnost pohybovala okolo 43 tun, letos to bylo „pouze“ 20 tun. 

 „Ráda bych nejprve všem zapojeným dobrovolníkům poděkovala. Město Liberec se před čtyřmi lety připojilo poprvé k celorepublikové akci Ukliďme Česko (v rámci celosvětové akce Clean up the world) a počet zapojených dobrovolníků každý rok stoupá. Jsem ráda, že občanům není lhostejné, jak jejich město vypadá a umějí přiložit ruku k dílu. Jsme tak schopni vyčistit město od mnoholetých černých skládek, které se nacházejí i na pozemcích, které městu nepatří,“ uvádí náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková.

V kategorii největší firemní party vyhrál kolektiv DB Schenker. Ceny pro školní kolektiv za fotku sběračů s úlovkem získala Základní škola Aloisina Výšina a Mateřská škola V zahradě. V kategorii jednotlivců byly oceněny fotografie Jindřicha Gubiše, Ladislavy Matrkové a Pavla Chmelaře. Výherci se radovali z poukazu na komentovanou prohlídku historické budovy radnice, z četných propagačních předmětů a školních pomůcek.