04.11.2022
Jana Kodymová DiS.

V pondělí začíná oprava nástupišť terminálu MHD

Postupná obnova povrchů nástupišť je součástí ucelené stavební akce Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) s názvem Terminál Fügnerova – oprava povrchů.

Stavební akce v centru provozu MHD ve Fügnerově ulici v Liberci jsou plánovány již od roku 2020. Ekonomické možnosti dopravního podniku dovolily zahájení pracovních aktivit až nyní, ve třetím čtvrtletí roku 2022. 
První změny a částečná omezení v terminálu zaznamenají řidiči a cestující od pondělí 7. listopadu 2022 od 4:00 hodin. 


Postupně dojde k výměně všech povrchů komunikací včetně jednotlivých nástupišť. Mimo vozovek s asfaltovým krytem bude v místech provozu autobusů odstraněna kamenná dlažba, která je v těchto místech nevhodná. Částečně se rozšíří odstavná plocha pro autobusy, ovšem nikoliv na úkor chodců. Veškerá betonová dlažba na nástupištích bude postupně nahrazena trvanlivějšími přírodními materiály. Z důvodu stejnoměrného osvětlení daného prostoru dojde ke změně veřejného osvětlení včetně výměny kabelových systémů. Zároveň zde budou instalována již úsporná osvětlovací tělesa LED.  


Opravy budou probíhat za plného provozu vozidel městské dopravy, podle potřeby s uzavřením pouze části terminálu, většinou v jedné čtvrtině.  Dokončení prací je plánováno v první polovině roku 2023.  Na dokončené opravy naváže ještě výměna dožité zámkové dlažby v kolejišti obratiště. Nahradí ji řezaná kamenná dlažba, která byla použita na Soukenném náměstí.  


Lokalita terminálu MHD je obrovskou denní koncentrací vozidel a osob velmi zatíženým městským dopravním uzlem. Poslední opravou prošel terminál v roce 2008.


Z důvodu plánovaných oprav nástupišť terminálu MHD Fügnerova ulice přicházejí postupné změny pro cestující. V  době od 7. listopadu 2022 04:00 hodin až do odvolání budou posunuty do náhradní společné zastávky před OD Forum (viz mapka) tato stanoviště:


*stanoviště č. 7 (linky č. 14, 22, 25, 29, 34 a 93)

 *stanoviště č. 8 (linky č. 15, 19, 57 a 58)  


Zákaznické centrum a oddělení přepravní kontroly nezaznamenají omezení provozu.

 

Zdroj: Tisková zpráva DPMLJ
 

 

Nastavení cookies