01.06.2023
Jan Král

Vlakem z Liberce do Prahy za 69 minut je blíže realitě

Centrální komise Ministerstvo dopravy v úterý 30. května schválila studii proveditelnosti proměny trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice ve variantě 200 PF. Navazuje na schválenou variantu mezi Prahou a Mladou Boleslaví před několika lety.

Modernizovaná železnice bude z větší části dvoukolejná, kromě přestavby stávajících úseků dojde také k výstavbě nových přeložek, rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h. Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut. Železnice tak bude moct na této trase konkurovat silniční dopravě. Vlastní realizace stavby se předpokládá v následujícím desetiletí.

„Je to skvělá zpráva pro Liberec a Liberecký kraj. Naše společné snažení dosáhlo významného úspěchu - je schválena smysluplná varianta vlakového spojení mezi Libercem a Prahou (na hlavní nádraží) za 69 minut v hodinovém taktu. Děkuji všem, kteří na tom spolupracovali,“ říká náměstek primátora Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

V celém úseku dojde k elektrifikaci až na státní hranici. Součástí projektu je přestavba hlavního vlakového nádraží v Liberci na multimodální přestupový uzel. Na této přestavbě bude spolupracovat Správa železnic Liberecký kraj a Liberec a další vlastníci. Vše bude vznikat na základě koncepční studie Kanceláře architektury města (KAM), kde se bude krajský autobusový terminál integrovat do prostoru vlakového nádraží. V tomto duchu také město Liberec uzavřelo s Libereckým krajem společné memorandum o společném postupu při budování nového krajského terminálu.

„Jedná se o jeden z klíčových rozvojových projektů pro Liberecký kraj a město Liberec. Budování rychlého železničního spojení mezi Libercem a Prahou zvýší výrazně konkurenceschopnost a atraktivitu života v našem městě. V dlouhodobém časovém výhledu není možné spoléhat na to, že města udrží svoji pozici pouhou setrvačností. Proto je tato investice do železnice investicí do lidí a podporou rozvoje silného a prosperujícího města,“ dodává Jiří Janďourek.

Nastavení cookies