21.09.2016
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Nulová tolerance se vyplácí

Nulová tolerance ke šmejdům, kterou loni vyhlásilo město Liberec společně s Českou obchodní inspekcí (ČOI) a Městskou policií Liberec (MP), přináší své výsledky.

 

Nejenže počet předváděcích akcí na území města neroste, ale meziročně i klesá. I nadále jsou ale zejména pro seniory praktiky podvodných prodejců velkým rizikem; v boji s nimi má proto pomoci i speciální web www.liberecprotismejdum.cz.

„Nulová tolerance šmejdů je pro nás dlouhodobým cílem, nehodláme v tomto směru nijak polevit. Loni jsme zahájili společný frontální útok s ČOI a strážníky a zvýšili prevenci, osvětu i frekvenci přímých kontrol, letos přidáváme nové webové stránky s aktuálním obsahem, na něž brzy naváže i jejich tištěná podoba. Letáky pak chceme umisťovat třeba do čekáren ordinací, lékáren, setkávacích klubů a na další místa, kam senioři často docházejí,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Podle údajů České obchodní inspekce nahlásilo do konce června 2016 konání předváděcích akcí sedm subjektů, což o jeden méně, než za stejné období roku 2015 a o devět méně než v první polovině roku 2014. „Zajímavým zjištěním je i malý počet subjektů (pouze 2) nahlášených k pořádání prodejní akce v období červenec – srpen letošního roku. Spolupráce zavedená v roce 2015 již přináší jednoznačné výsledky a určitě řadu subjektů v pořádání předváděcích akcí odrazuje. Nebylo by ale správné podléhat přehnanému optimismu. Rychlý a snadný zisk představuje pro podvodné prodejce velké lákadlo, jsou ochotni riskovat i sankce v podobě vysokých pokut či trestního stíhání,“ uvedla Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu ČOI pro Ústecký a Liberecký kraj. Podle Renaty Linhartové se přitom ČOI spoluprací se spotřebiteli daří získávat cenné informace i o pořádání předváděcích akcí, které nejsou nahlášené.

Městská policie Liberec se na postupu proti šmejdům podílí svojí kontrolní činností. Strážníci jsou přítomni prakticky u každé předváděcí akce a dohlížejí, aby se například senioři nestali obětí psychického či fyzického nátlaku, pohrůžek, omezování a aby byli v případě potřeby nablízku. Již samotná přítomnost městské policie má v tomto ohledu významný preventivní účinek, žádné z uvedeného nebezpečného jednání nebylo při akcích v roce 2016 zaznamenáno. „Význam strážníka v uniformě spočívá nejenom v dohledové činnosti, ale i ve výrazném odrazujícím účinku. Pro nekalé firmy je přítomnost uniformované osoby symbolem zákona, o který nestojí. Několik ohlášených akcí, kde takto preventivně působili strážníci, se vůbec neuskutečnilo,“ popsal Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec. Dalším nezanedbatelným pomocníkem jsou i kurýři prevence kriminality. Jedná se o seniory, kteří spolupracují s městskou policií, preventivně působí mezi svými vrstevníky a dokáží zprostředkovat případnou pomoc.

Boj proti šmejdům přitom musí velmi často reagovat na stále nové a nové praktiky. „Novým trendem je například snaha prodejců získat od spotřebitele pozvání přímo do jejich bytu – telefonicky, oslovením na ulici aj. – pod záminkou výhry či jiného bonusu. Je to velmi nebezpečný jev, protože spotřebitelé jsou bez jakékoli ochrany vystaveni nátlaku ze strany školených prodejců,“ líčila Renata Linhartová. Někteří prodejci se snaží obcházet i nové legislativní změny, když například uvádějí budoucí datum na kupní smlouvě (prodávající nesmí během organizované akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijmout platbu za prodaný výrobek nebo službu). Právě tyto a další metody reflektuje nový web www.liberecprotismejdum.cz, který nejpoužívanější taktiky šmejdů důkladně popisuje a zároveň seniorům poskytuje rady, co mají v dané situaci dělat. „Vsadili jsme na vyváženou kombinaci informací, rad i na formu určitého odstrašení, takže na webu čtenáři najdou třeba skutečné příběhy podvedených Liberečanů. Ke zhlédnutí je ale i kompletní soupis firem, které ČOI v letech 2014 a 2015 za nekalé praktiky pokutovala, stejně jako rady, co dělat, pokud se stanete obětí šmejdů, návody, jak odstoupit od již uzavřené smlouvy a další spotřebitelské publikace, které otiskujeme se svolením jejich vydavatelů,“ dodal Ivan Langr.

 

Statistika ČOI za první pololetí 2016 (Liberecký kraj): 

  • počet subjektů, které nahlásily pořádání předváděcí akce: 7,
  • počet kontrolovaných akcí: 11 + 2 další řešené ex post,
  • počet zjištěných nedostatků: v 10 případech zahájeno správní řízení,
  • nejzávažnější zjištění: používání zakázaných nekalých obchodních praktik, neúplné informace pro spotřebitele v pozvání, porušení informační povinnosti o cenách, chybné informace o spotřebitelských právech, tj. o možnosti odstoupit od smlouvy, vrátit zboží nebo jeho vady reklamovat a nově i vybírání hotovosti na organizované akci,
  • pokuty, které nabyly právní moci: 340.000 Kč.

 

 

Statistika MP za první pololetí 2016 (Liberec):  

  • počet kontrolovaných předváděcích akcí: 7,
  • počet situací vyžadujících zákrok nebo úkon MP v průběhu předváděcích akcí: 0,
  • počet volání na tísňovou linku MP v souvislosti s konáním předváděcích akcí: 0.

 

 

 

Nastavení cookies