Sběrný dvůr a sběrné místo

Všeobecné informace

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA A SBĚRNÝCH MÍST
SBĚRNÝ DVŮR – AMPÉROVA ULICE  SBĚRNÉ MÍSTO – ULICE DR. MILADY HORÁKOVÉ SBĚRNÝ DVŮR – LONDÝNSKÁ ULICE 
  OD 2.11. DOČASNĚ UZAVŘENO  
PO: 7:00 - 17:00  PO: 08:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 PO: 7:00 - 16:30 
ÚT: 7:00 - 17:00 ÚT: 08:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 ÚT: 7:00 - 15:00 
ST: 7:00 - 18:00  ST: 08:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 ST: 7:00 - 15:00 
ČT: 7:00 - 15:00  ČT: 08:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 ČT: 7:00 - 15:00 
PÁ: 7:00 - 15:00  PÁ: 08:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 PÁ: 7:00 - 15:00 
SO: 8:00 - 15:00  SO: zavřeno SO: 7:00 - 15:00 
NE: ZAVŘENO NE: zavřeno NE: ZAVŘENO

 

 

Ve sběrném dvoře a sběrném místě může odevzdat zdarma odpad každý občan města Liberce, který má trvalý pobyt na území města Liberce a prokáže se občanským průkazem nebo fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území města, ale je zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce a prokáže se dokladem o zaplacení místního poplatku za komunální odpad.

Vysvětlivky:
1) Objemný odpad: domovní odpad a odpad podobný domovnímu odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do sběrných nádob o objemu 1,1 m3. (Mezi objemný odpad nepatří stavební suť, zbytky betonu, cihel a tašek, nebezpečné odpady, odpady z demontáže aut a podobně).
2) Stavební odpad: stavební suť, zbytky betonu, cihel a tašek atd. Ve sběrném dvoře jsou přijímány za úplatu dle aktuálního ceníku.
3) Nebezpečný odpad: barvy a laky, rozpouštědla, baterie, akumulátory, oleje, kyseliny, louhy atd.
4) Elektroodpad: zářivky, ledničky, televizory, vysavače, počítače, domácí elektrospotřebiče. Elektrozařízení určené pro zpětný odběr musí být kompletní a bude započítáváno do limitované váhy 500 kg, přesahující váha bude zpoplatněna

Další informace týkající se sběrných míst naleznete v příloze Závazný pokyn.

Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérova a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu na osobu a rok. Jedná se zejména o odpady, které nemohou být díky svým rozměrům uloženy do běžné nádoby na komunální odpad (koberce, linoleum, nábytek) či odpady ze zeleně.

Další alternativou jsou sběrné dvorky v ul. Riegrova u DDM Větrník, dále v ulici Kateřinská a v ulici Rovná.

1) Na sběrném místě v ul. Dr. Milady Horákové lze odevzdat:

- 4 pneumatiky z osobního automobilu za rok
- papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly
- kompozitní obaly
- textilní materiály
- biologicky rozložitelný odpad

 

2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

- 4 pneumatiky z osobního automobilu za rok
- nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, kyseliny, léky, oleje, baterie...)
- papírové, plastové, skleněné obaly
- kompozitní obaly
- textilní materiály
- elektroodpad (ledničky, televize, PC, sporáky, bojlery…)
- zářivky, výbojky, akumulátory
- biologicky rozložitelný odpad


3) Na recyklačním dvorku DDM Větrník lze odevzdat:
 

Zde můžete třídit PET-lahve, plastové obaly (směsné, folie, PS a PP či pěnový polystyren), nápojové kartony, vybité baterie (SGČ), hliník, ocel, obalové fólie - vše však musí být čisté, případně zbavené předchozího obsahu a roztříděné do nádob či Vašich obalů. Nelze odkládat jiné, zejména nebezpečné odpady.

 

4) Na recyklačním dvorku v Kateřinské ul. lze odevzdat:

Zde můžete třídit PET-lahve, plastové obaly (směsné, folie, PS a PP či pěnový polystyren), nápojové kartony, vybité baterie (SGČ), hliník, elektroodpad, textil, papír, sklo, obalové fólie - vše však musí být čisté, případně zbavené předchozího obsahu a roztříděné do nádob či Vašich obalů. Nelze odkládat jiné, zejména nebezpečné odpady.

 

5) Na recyklačním dvorku v ul. Rovná lze odevzdat:

Zde můžete třídit PET-lahve, plastové obaly (směsné, folie, PS a PP či pěnový polystyren), nápojové kartony, vybité baterie (SGČ), hliník, ocel, obalové fólie - vše však musí být čisté, případně zbavené předchozího obsahu a roztříděné do nádob či Vašich obalů. Nelze odkládat jiné, zejména nebezpečné odpady.

Nastavení cookies