Řeším bydlení

Rychlé info:

 • Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu; odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

  Upozornění!

  Liberec má dvě ohlašovny trvalého pobytu, na Úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a na Magistrátu města Liberec.
   
 • Změnu trvalého pobytu vyřídíte na přepážkovém pracovišti č. 17 v budově nového magistrátu.
 • Pro vyřízení trvalého pobytu se můžete předem objednat na webových stránkách MML přes on-line rezervační systém a vyhnete se tak možnému čekání ve frontě.
 • Změnu trvalého pobytu vyřídíte na počkání a je platná ihned.
 • Po ohlášení změny trvalého pobytu skončí po 45 dnech automaticky platnost občanského průkazu, proto je nutné si požádat o nový občanský průkaz co nejdříve.
 • Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec.
 • Umístění do domu s pečovatelskou službou.
   

Co si s sebou přinesete k ohlášení trvalého pobytu, jak se ohlášení provádí a jaké správní poplatky zaplatíte?

 • K ohlášení je nutné předložit platný občanský průkaz; v případě, že občan nemá platný občanský průkaz, může předložit jiný obdobný doklad s fotografií.
 • Dále je nutné doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu, např. nájemní smlouvou, a to v originále či ověřené kopii; vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 • Ohlášení se provádí přímo na přepážkovém pracovišti, není nutné předem vyplňovat žádný formulář.
 • Za ohlášení změny trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50 Kč; osoba mladší 15 let správní poplatek neplatí.

 

Formuláře ke stažení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Nastavení cookies