02.09.2020
Karel Horník

Žádost o nájemní byt- řešení životní situace

Žádost o nájemní byt

startovací byty v ulici Krajní č.p. 1575 - 1580  

byty s věcně usměrňovaným nájmem v ulici  U Sila č.p. 1201 - 1206

byty pro příjmově vymezené osoby v ulici Krejčího 1175 - 1178, Česká 617, Nad Sokolovnou 616

standardní byty v různých lokalitách

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o nájemní byt 

 

4. Základní informace k životní situaci

 • Jedná se o byty ve vlastnictví statutárního města, které jsou přidělovány na sociální bázi - osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří nedokáží vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v komerční sféře. Tyto byty se nabízejí na základě pravidel Pro hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec schválených dne 25. 8. 2015 na 14. schůzi Rady města Liberec, usnesením č. 667/2015. Nabídka volných bytů je zveřejňována na úřední desce statutárního města Liberec.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žádost může podat plnoletý občan České republiky způsobilý k právním úkonům, který:
 1.  nemá uzavřený nájem k žádnému bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 2.  nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovém domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další  
  členové domácnosti)
 3.  nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 4. žádost může podat i ten, kdo je nájemcem obecního bytu, ovšem byt je pro něj vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu jeho nebo jeho nezletilých dětí nevyhovující a nabídne-li jeho uvolnění,
 5. žadatel je v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce po dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti, studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o dítě s těžkým zdravotním postižením)

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Pro přidělování bytů ve vlastnictví SML platí Pravidla pro přidělování bytů, schválená Radou města Liberec (https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/byty.html). Byt ve vlastnictví SML lze získat pouze na základě výběrového řízení. Oddělení humanitní, odboru školství a sociálních věcí MML zveřejňuje hlášenky volných obecních bytů (https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/byty/) s uvedením termínu prohlídky bytu a uzávěrky přijímání žádostí. Zájemci o tyto byty jsou povinni osobně se zúčastnit prohlídky bytu v určenou hodinu, kde si vyzvednou žádost o poskytnutí nájmu bytu.
 • Vyplněnou a potvrzenou žádost odevzdají v termínu ukončení uzávěrky příjmu žádostí. Na základě výběrového řízení a schválení Radou města Liberce je byt následně přidělen vybranému žadateli.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, 1. máje č.p. 108 (bývalá budova Uranu), 2. patro
 • Kontaktní osoba: Bronislava Kotková, telefon 485 244 964, e-mail: kotkova.bronislava@magistrat.liberec.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz (doklad totožnosti),

 • vyplněnou a potvrzenou žádost o poskytnutí nájmu bytu,

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce) žadatele a všech zletilých členů společné domácnosti,

 • potvrzení o příjmech všech členů společné domácnosti za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti,

 • kopie přiznání ID nebo kopie průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) – pokud je přiznán.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Za správnost návodu odpovídá útvar Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

 • Kontaktní osoba: Bronislava Kotková, telefon 485 244 964, e-mail: kotkova.bronislava@magistrat.liberec.cz

 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • Popis byl naposledy aktualizován 18. 7. 2019

 • Datum konce platnosti popisu

 • Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.