02.09.2020
Karel Horník

Neplacení výživného

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Neplacení výživného

(Co dělat, když mi druhý rodič neplatí výživné na dítě. Kam se mám obrátit o pomoc.)

3. Základní informace k životní situaci

  • Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou schopny sami se živit. Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při rozsahu jejich vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost. 
  • Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Soud postupuje stejným způsobem, žijí-li rodiče spolu, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své povinnosti k nezletilému dítěti. 
  • Pokud povinný rodič neplní dobrovolně vyživovací povinnost stanovenou rozsudkem soudu, má druhý rodič možnost požádat příslušný okresní soud o výkon rozhodnutí (exekuce) pro neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti.
  • Při dlouhodobém neplacení výživného povinným rodičem se rodič, který je oprávněn výživné za dítě přijímat, může obrátit na orgány činné v trestním řízení (Policie České republiky, státní zastupitelství) a podat oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti druhým rodičem. Ten se neplacením výživného může dopustit trestného činu zanedbání povinné výživy.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte, který je oprávněn přijímat výživné za nezletilé dítě.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním návrhu (osobně, poštou) na výkon rozhodnutí k příslušnému okresnímu soudu, podáním oznámení na neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti na Policii České republiky.

6. Na které instituci životní situaci řešit

V rámci poradenství na Magistrátě města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jinak u příslušného okresního soudu nebo u Policie České republiky. 

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Uran - tř. 1. Máje 108, Liberec III.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při tomto jednání není nutné dokládat nějaké písemnosti. 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje jednotný formulář.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oba rodiče, případně jejich právní zástupci.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost předat veškeré podklady, které vyžaduje soud, policie. 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné se v zákonem dané lhůtě odvolat, a to prostřednictvím soudu prvního stupně. 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozchod rodičů, úprava poměrů.

Rozchod rodičů, úprava styku. 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

Bc. Jana Špringlová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

telefon 485 244 810, email springlova.jana@magistrat.liberec.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

12. 12. 2019

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies