24.02.2021
Veronika Hiršalová

Občanský průkaz

1. Identifikační kód

SPSC

2. Pojmenování (název) životní situace

Občanský průkaz    

3. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je dle zákona vyhotoven do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin ode dne podání žádosti. Rozdíl je ve správním poplatku.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O občanský průkaz žádá občan České republiky.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vydání nového občanského průkazu je nutné předložit stávající občanský průkaz. Jedná-li se o vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit také rodný list, případně další doklady, osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu. V případě důvodných pochybností může být vyžadován ještě doklad o státním občanství (platný cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství, který vystaví matrika příslušného Krajského úřadu). Na tuto skutečnost bude žadatel upozorněn při podání žádosti o občanský průkaz - na místě, po posouzení dokladů. Doklad o státním občanství pak bude vystavovat krajský úřad – oddělení matrik a státního občanství prostřednictvím úřadu, u kterého je žádost o občanský průkaz podávána.

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

Fotografie se od 1. 1. 2012 nepředkládá. Je pořízena přímo na příslušném pracovišti (platí pro občanské průkazy se strojově čitelnými údaji).

Platnost OP:

 • 5 let - občan mladší 15 let
 • 10 let - občan starší 15 let

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dovršil věk 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Na základě žádosti mohou mít občanský průkaz také občané mladší 15 let a občané bez trvalého pobytu na území České republiky.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání občanského průkazu je možné podat na věcně příslušném úřadě i mimo místo trvalého pobytu.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, který dovršil věk 15 let. Výjimkou jsou občané omezeni ve svéprávnosti, kteří mohou mít občanský průkaz pouze v případě, že o něj požádá jejich opatrovník.

Agendu občanských průkazů zajišťuje odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, přepážková pracoviště č. 15, 16, 18 – 21 (budova nového magistrátu - nám. Dr. E. Beneše 183/22), kontaktní osoby Jana Žáková, tel.: 485 243 718 nebo Alena Hlubučková, tel.: 485 243 717, v úředních hodinách magistrátu.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen předložit:

 • občanský průkaz (v případě prvního občanského průkazu se předkládá rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji - platný cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství)
 • případně další doklady, které osvědčují skutečnosti zapisované do občanského průkazu v případě, že je stávající občanský průkaz neobsahuje (např. diplom)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je vyplněn a předán občanovi ke kontrole přímo na příslušném pracovišti. Není potřeba mít vyplněnou žádost dopředu.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání nového občanského průkazu je bez poplatku s následujícími výjimkami:

 • vydání nového občanského průkazu do 5 pracovních dnů - 500 Kč/dítě do 15 let - 300 Kč
 • vydání nového občanského průkazu do 24 hodin - 1 000 Kč/dítě do 15 let - 500 Kč
 • vydání občanského průkazu s platností 3 měsíce (z důvodu nabytí státního občanství) - 100 Kč
 • vydání nového občanského průkazu za průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený - 100 Kč
 • vydání nového občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč
 • vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč
 • zápis titulu nebo vědecké hodnosti anebo vydání z jiného osobního důvodu - 200 Kč
 • převzetí občanského průkazu u jiného úřadu než byla žádost o občanský průkaz podána - 100 Kč
 • odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz je vyřízen do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin ode dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen ohlásit neprodleně příslušnému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití. V případě odcizení je možné ohlásit tuto skutečnost i policii.

Při převzetí nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji si musí občan zvolit tzv. BOK (bezpečnostní osobní kók), který má číselnou podobu od 4 do 10 znaků. Bez zadání BOKu není možné nový občanský průkaz předat. Dětem do 15 let se BOK nezadává.

Dojde-li k zablokování BOKu, za jeho odblokování se vybírá správní poplatek 100 Kč.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o občanský průkaz není možné podat bez osobní účasti žadatele.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

16. Jaké jsou související předpisy

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu je možné uložit pokutu až do výše 10.000 Kč. Stejnou pokutu lze uložit i za to, že občan neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu příslušnému úřadu. Pokutu až do výše 15.000 Kč lze uložit v případě že není požádáno o nový občanský průkaz po dovršení 15 let.

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

Od 1. 1. 2012 se do občanského průkazu nezapisují údaje o manželech a partnerech, údaje o dětech, údaje o rodném příjmení, údaje o omezení svéprávnosti, o opatrovníkovi a zákazu pobytu. Od stejného data je možné zvolit si, zda-li bude v novém dokladu uveden rodinný stav. 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení správních činností — SPSC

Kontaktní osoba

Veronika Hiršalová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 07. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

13. 1. 2021

Datum konce platnosti popisu

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.