12.05.2021
neschvalovalo se

Zřízení datové schránky

1. Identifikační kód

 • SPSC

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Zřízení datové schránky

3. Základní informace k životní situaci

 • Datová schránka se zřizuje na žádost a to fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku.. Právnickým osobám, které jsou zapsány v OR, je datová schránka zřízena automaticky.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Fyzická osoba a FO podnikající na základě platného dokladu totožnosti, 
 • Právnická osoba, která není zapsána v OR na základě platného dokladu totožnosti oprávněné osoby (doporučenou přílohou je doklad o tom, že může za tuto společnost jednat).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Žadatel nejprve předloží platný doklad totožnosti, na jehož základě pracovník přepážky ověří jeho totožnost.
 • Na základě předloženého dokladu vyplní žádost, kterou poté nechá žadatele podepsat. Ministerstvo vnitra odešle přístupové údaje žadateli na jeho kontaktní adresu do vlastních rukou.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22 - přepážková pracoviště Czech POINT
 • v úředních hodinách magistrátu

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Není potřeba vyplňovat žádný formulář, pracovník přepážky vyplní elektronický formulář přímo na místě.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Zřízení datové schránky je zdarma.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Pokud žádost neobsahuje elektronickou přílohu (např. plnou moc, živnostenský list atd.), je datová schránka zřízena bezodkladně a přístupové údaje obdrží žadatel ihned na jeho emailovou  adresu. V případě, že žádost obsahuje přílohu, řeší se ve správním řízení na Ministerstvu vnitra a lhůta pro vyřízení se řídí správním řádem.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 • Mohu zřídit datovou schránku pro někoho jiného?

Ano, ale jen na základě úředně ověřené plné moci.

 • Musím si jako fyzická osoba datovou schránku zřídit?

      Ne, povinně je zřízena pouze právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností

Kontaktní osoba

 • Jana Šípková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 7. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 12. 5. 2021

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies