Číslo: 1/2016 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci