02.09.2020
Karel Horník

Pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků

1.Identifikační kód

2. Pojmenování (název) životní situace
pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků.

3. Základní informace k životní situaci
parcelní číslo pozemku a katastrální území, o který žadatel má zájem.
požadovaná výměra (nebo její část) pozemku
účel pro který bude pozemek využit

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel – případně zástupce na základě plné moci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pro fyzické osoby - Vyplnit žádost o pronájem, pacht nebo výpůjčku pozemku, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením, o kterou část se jedná a podat na podatelně statutárního města Liberce.
Pro právnické osoby a OSVČ – vyplnit žádost o pronájem, pacht nebo výpůjčku pozemku, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením o kterou část pozemku se jedná, přiložit výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registrační list, stanovy spolku popř. plnou moc k zastupování a podat na podatelně statutárního města Liberce.

6. Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Liberec – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Statutární město Liberec, Jablonecká 41(tzv. Liebiegova vila) – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o pronájem, pacht nebo výpůjčku pozemku z majetku statutárního města Liberec je k dispozici na internetových stránkách města nebo zde; na podatelně statutárního města Liberec a je k dispozici i u referentů na oddělení majetkové evidence a dispozic.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta vyřízení závisí na projednávání odborů města a následně schválení v Radě města Liberce. (tato lhůta vyřízení trvá orientačně 3 měsíce)

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Dojde-li ke schválení pronájmu, pachtu nebo výpůjčky je žadatel písemně vyzván k podpisu smlouvy, kde je nutná osobní účast a předložení občanského průkazu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost je možné podat datovou schránkou - 7c6by6u

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

16. Jaké jsou související předpisy
Interní předpis ke stanovení nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberce.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňu
Žádné – jedná se o samosprávu.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar
Oddělení majetkové evidence a dispozic - MSMA
Kontaktní osoba
Ing. Jana Krebsová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu
konec platnosti podpisu není stanoven

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.