02.09.2020
Karel Horník

Evidence černých skládek odpadů

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Evidence černých skládek odpadů.

3. Základní informace k životní situaci

Černé skládky odpadů v k. ú. Liberec (s výjimkou k. ú. Vratislavice nad Nisou) a dále v k. ú. samostatných obcí Šimonovice, Jeřmanice, Dlouhý Most, Stráž nad Nisou, Janův Důl, Křižany a Osečná řeší Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo zjistí založení černé skládky odpadů.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámením (písemně, ústně, telefonicky) na Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, popř. elektronicky na posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, Frýdlantská 183, 460 01 Liberec, 2. patro, č. dveří 216 - 218. Úřední hodiny: 8,00 – 17,00 hodin pondělí a středa, 8,00 – 16,00 hodin úterý a čtvrtek, 8,00 – 14,00 hodin pátek.

Ing. František Russig, e-mail: russig.frantisek@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 882

Mgr. Milada Ondráčková, e-mail: ondrackova.milada@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Ing. Michaela Stuchlíková, e-mail: stuchlikova.michaela@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Bc. Lucie Kratzmannová, e-mail: kratzmannova.lucie@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

Bc. Ilona Jízdná Maťátková, e-mail: matatkova.ilona@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy s vyznačením skládky.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

---

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

---

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo oznámil založení černé skládky, požádá, je Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy tento podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

14. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail (posta@magistrat.liberec.cz), datová schránka.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

16. Jaké jsou související předpisy

---

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. Za tento přestupek může obecní úřad uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

19. Nejčastější dotazy

Kdo je povinen odstranit černou skládku odpadu?

Není-li znám původce, tak vlastník nebo uživatel pozemku (pokud daný pozemek narušuje vzhled obce). Zjištěnému původci je možné rozhodnutím uložit opatření a lhůtu pro zjednání nápravy, tj. odklizení černé skládky.

20. Další informace

---

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Neudržování čistoty na pozemku jeho vlastníkem nebo uživatelem, tak že dojde k narušení vzhledu obce - lze uložit pokutu fyzické, podnikající fyzické i právnické osobě (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

Kontaktní osoba

Ing. František Russig.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18. 12. 2019.

Popis byl naposledy aktualizován

18. 12. 2019.

Datum konce platnosti popisu

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.