14.02.2018
Ondřej Vyskočil

Spuštění nového portálu vyjadřovací služby

Spuštění nového portálu pro vyřizování žádostí o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení.

Odbor správy veřejného majetku spouští ve spolupráci s Libereckou IS  k datu 15.2.2018 nový portál pro vyřizování žádostí o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení. Tento portál bude veden jako primární způsob přijímání  žádostí o vyjádření. Po dobu přechodného období mezi 15.2.2018 až 30.4.2018 budou přijímány ještě žádosti podané některým ze stávajících způsobů. Po uplynutí přechodného období  nebudou žádosti podané jiným způsobem, než přes portál https://vyjadreni.liberec.cz/, přijímány . Žádosti o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení tak lze podat přes webovou stránku https://vyjadreni.liberec.cz/

Nastavení cookies